อันดามันซีวิว - ประเภทห้องพัก

Deluxe Room (Single)

Deluxe Room (Twin) + Pool access supplement

Superior Room (Twin)

Deluxe Room (Single) + Pool access supplement

Superior Room (Twin) + Pool access supplement

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค