สวนไทรโยค - ประเภทห้องพัก

Pae Ing Than (Shared Bathroom) + Extra Bed

Baan Ing-Natee

The Journey Suite Six Collections

The World Studio @ The Pool

Baan Ing-Chon (2 Bedrooms)

The world Express @The Pool

Baan Ing-Doi (3 Bedrooms)

The World Duplex @The Pool

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค