สวนหมาก รีสอร์ท - ประเภทห้องพัก

Queen Room with Balcony

Deluxe double room with Balcony

Twin Room with Balcony

Queen Room + ABF 1 Pax

Deluxe double room + ABF 1 Pax

Twin Room + ABF 2 Pax

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค