สวนบ้านกรูด บีช รีสอร์ท - ประเภทห้องพัก

Bungalow a1-a2

Bungalow b1-b5

Bungalow b6-b7

Bungalow b8

Studio a3-a14

Villa v1-v7

Villa p1-p4

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค