สวนบ้านกรูด บีช รีสอร์ท - ประเภทห้องพัก

Bungalow a1-a2

Bungalow - B / 2 Bedrooms Sea View

Bungalow b6-b7

Bungalow b8

Studio a3-a14

Villa - V/1 Bedroom (V.I.P)

Villa - P/2 Bedroom (V.I.P)

Bungalow - B/2 Bedroom

Villa - Family / 3 Bedrooms

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค