สบายดี จันทบุรี - ประเภทห้องพัก

Ruen Rom Mai (Twin)

Ruen Lom Choiy (Double)

Ruen Chom Dow (Twin)

Ruen Chom Tawan (Double/Twin)

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค