ศักดิ์ทองแกรนด์ โฮเทล - ประเภทห้องพัก

Standard(Key Deposit 200 Baht)

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค