วิลเลจ ฟาร์ม แอนด์ ไวน์เนอรี่ - ประเภทห้องพัก

Swiss Chalet - 2BR Duplex Suite

Swiss Chalet - 1BR Duplex

Sweet Terrace - Corner Duplex

Sweet Terrace - Middle Duplex

Sunset Terrace - Classic Front

Reef Rocks House

Village Home A1, A2

Village Home A3

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค