วิลเลจ ฟาร์ม แอนด์ ไวน์เนอรี่ - ประเภทห้องพัก

2 Bedrooms Deluxe Suite

1 Bedroom Deluxe

Corner Duplex

Middle Duplex

Classic Front

Reef Rocks House

Village Home A1, A2

Village Home A3

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค