ลันตา ไนซ์ บีช รีสอร์ท - ประเภทห้องพัก

Deluxe Sea Side

Deluxe Beach Side

Deluxe Connecting

Standard Garden Side

Deluxe Beach Front

Superior Connecting Seaside

Superior Garden Side

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค