พรไพลินริเวอร์ไซด์ - ประเภทห้องพัก

Dome lek (Upstairs)

Dome yai

Baan Phailin (C2)

Baan Leelavadee (R)

Tent

A/C Twin Room only

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค