พราวภูฟ้า เชียงใหม่ - ประเภทห้องพัก

Villa Zone Honeymoon Villa (No 9)

Villa Zone Private Villa (No 1,2,3,4,5,6,7,8)

Phu Zone Pool near Stream (No.101,102)

Phu Zone Fish tail (No.103)

Phu Zone : Mountain View (No.201-203)

Phu Zone : Tree Top (No.301-303)

Villa Zone Fern Hill Villa

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค