พธูท์ รีสอร์ท - ประเภทห้องพัก

Deluxe Double Room

Deluxe Twin Room

Pathu Sweet 1

Pathu Sweet 2,3

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค