บ้านอ้อมกอดขุนเขา - ประเภทห้องพัก

Rak Raek Room

Son Choo Room

Tao Ti Va Room

Cho Anchan Room

Pantawan Room

Ratree Room

Poy Sean House

Daelee House

Dala House

Peeb Thong House

Leelawadee

Chuan Chom House

Puang Kram House

Nambut House

Ya Ya House

Khun Nai House

Un Pao House

Kai Dao House

Tantawan 2 Bedrooms

Chom Chaba 2 Bedrooms

Fuang Fah 2 Bedrooms

Bua Sawan 2 Bedrooms

Cho Kaew 2 Bedrooms

Kaomai 2 Bedrooms

Ya Yee 2 Bedrooms

Paksa Sawan 2 Bedrooms

Pakakong 3 Bedrooms

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค