บ้านนพวงศ์ - ประเภทห้องพัก

Deluxe Room

Junior Suite

Senior Suite with Jacuzzi

Standard Room

Deluxe (Twin / Double)

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค