บ้านกลางอ่าว บีช รีสอร์ท - ประเภทห้องพัก

Bungalow 1 Room (2 person)

Bungalow 2 Room (4 person)

Bungalow 3 Room (6 person)

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค