บีเอส พรีเมียร์ แอร์พอร์ต - ประเภทห้องพัก

Premier Pool View + ABF + Transfer R/T + Free Wifi

Premier Pool Side + ABF + Transfer R/T + Free Wifi

Premier Pool View Room only

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค