ธนภัทร เพลส - ประเภทห้องพัก

Single Bed

Double Bed

Single Bed + Breakfast 1 Pax

Double Bed + Breakfast 2 Pax

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค