ติงไหร เบย์ รีสอร์ท - ประเภทห้องพัก

Upper HIll Bungalows

Deluxe Bungalow 2 Person

Honeymoon Hut Fan

Deluxe Beach Bungalow Fan

Boat House Beachfront (Fan)

Beachfront Family Bungalow (Fan)

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค