ด็อกเตอร์ ลันตา เบย์ - ประเภทห้องพัก

Rooms

Air Con Deluxe Bungalow

Air Con Deluxe Building

Mini Suite Triple Bungalow

Family Suite Bungalow (Two Double Bed)

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค