จันท์จ้าวหลาว บีช รีสอร์ท - ประเภทห้องพัก

Sunlight Prime Suite

Starlight Deluxe Room Single / Twin

Moonlight Suite

Moonlight Junior Suite

Starlight Superior Room Single / Twin

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค