กรีนริเวอร์ ฮิลล์ รีสอร์ท - ประเภทห้องพัก

Ruen Taew Bali 2 Pax

Ruan Sea View Koo 2Pax

Pae None 10 Pax

Bamboo Hut

Baan Chom View

Raft V1-V4

Raft V5-V8

Ruen Taew Bali 3 Pax

Family for 4 pax

Baan Bali

Baan Sea View 8 pax (คน)

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค