กระบี่ ซินตา เฮ้าส์ - ประเภทห้องพัก

Superior DoubleTwin (Room only)

Superior Triple (Room only)

Superior DoubleTwin Room+ABF

Superior Triple Room+ABF

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค