แผนที่ - เดอะ ราชธานี

จากตัวเมืองอุบลราชธานี ตรงไปทางทุ่งศรีเมือง ประมาณ 100 เมตร จะเห็นโรงแรมราชธานี อยู่บนถนนเขื่อนธานี

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค