แผนที่ - เบลวิลล่า ปาย รีสอร์ท

เบลวิลล่า รีสอร์ท อยู่ห่างจากตัวเมืองปายประมาณ 1 กิโลเมตร หรือเดินประมาณ 10 นาที ถ้าขับรถจากเชียงใหม่ใช้ระยะเวลาประมาณ 2.30 ชม.

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค