แผนที่ - เทวมันตร์ทรา รีสอร์ท

ตั้งอยู่ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ริมแม่น้ำแคว

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค