แผนที่ - เดอะแซนด์เขาหลัก

ห่างจากสนามบินภูเก็ต 60 นาที

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค