แผนที่ - เค.ซี. แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

เค.ซี. แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ตั้งอยู่ หาดทรายขาว รีสอร์ทติดหาด

ที่ตั้ง: เค.ซี. แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 1/1 หมู่ 4 บ้านหาดทรายขาว ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัด

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค