แผนที่ - อิลิกเซอร์ ไฮอเวย์ รีสอร์ท

 

อิลิกเซอร์ ไฮอเวย์ รีสอร์ท  ตั้งอยู่บนอ่าวส่วนตัว ของเกาะยาวใหญ่ ท่างกลางท้องทะเลอันดามัน

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค