แผนที่ - ปาย ริเวอร์ วิลล่า

ที่ตั้ง: ถนนชัยสงคราม ซอยข้างวัดป่าขาม หลังสถานีขนส่งปาย ใช้เวลาในการเดินประมาณ 5 นาที
การเดินทาง
              
 ปัจจุบันการเดินทางมาที่อำเภอปาย มีความสะดวกมากผู้ที่จะเข้ามาเยี่ยมพักผ่อน 2 ทาง
  1. โดยทางหลวงหมายเลข 1095 จากแม่มาลัย สู่ปายใช้เวลา 3 ชั่วโมง รถโดยสารประจำทาง ของบริษัท เปรมประชาขนส่ง จำกัดรถออกทุกๆ 2 ชั่วโมง
  2. เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ 12 ที่นั่ง ท่านละ 150 บาทก็สะดวกดี
  3. ทางอากาศ โดยสายการบิน SGA เป็นการบินตรงจากเชียงใหม่-ปาย วันละ 1 เที่ยวบิน ในอัตรา 1,450 บาทต่อท่าน

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค