แผนที่ - ปาย ฮอทสปริง สปา รีสอร์ท

อำเภอปายตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 134 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนประมาณ 111 กิโลเมตร โดยปาย ฮอทสปริง สปา รีสอร์ท อยู่ห่างจากตัวเมืองปายเพียง 10 กิโลเมตร  ซึ่งเป็นจุดที่นับได้ว่ามีความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค