แผนที่ - บ้านกลางอ่าว บีช รีสอร์ท

บ้านกลางอ่าว บีช รีสอร์ท

ที่ตั้ง: 300 หมู่ 3 บางสะพาน, ประจวบคีรีขันธ์

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค