แผนที่ - น้ำใสเขาสวยรีสอร์ท

น้ำใสเขาสวย รีสอร์ท ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองระนอง ภูมิทัศน์รีสอร์ทตั้งอยู่บนเชิงเขา และมีลำธารเล็กๆ ไหลผ่านด้านหน้ารีสอร์ท ใกล้แหล่งท่องเที่ยวในตัวเมือง คือ บ่อน้ำแร่ร้อนธรรมชาติสวนรุกขชาติรักษะวาริน

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค