แผนที่ - ซิโนอินน์

จากซิโนอินน์ ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์เพียง 5 นาทีไปยังเขารัง และ 30 นาทีไปยังหาดป่าตองและหาดกมลา นอกจากนี้ยังใช้เวลาโดยสารรถยนต์ 30 นาทีจากโรงแรมไปยังสนามบิน

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค