แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เพลินจิต

กรุงเทพฯ | 100 ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน | มี 277 ห้อง

ไม่มีราคา ในช่วงวันที่ท่านเลือก
แสดงราคา
ช่วงเวลา ราคา (THB) เตียงเสริม (THB) อาหารเช้าเด็ก (บาท) (THB)

ความคิดเห็น
โรงแรมใกล้เคียง
ประวัติการเข้าชม
โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค