ติดต่อ

โทร : 02 164 1001-7

02 673 3107-9


มือถือ : 098 280 7099

098 280 7100


แฟกซ์ : 02 164 1010


อีเมล์ : sales@thai-tour.info

บ้านไร่คุณนาย

Wi-Fi ฟรี ร้านอาหาร
วังน้ำเขียว | 44 หมู่ 15 บ้านโพธิ์ทองพัฒนา ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขีย | มี 50 ห้อง

บ้านไร่คุณนาย บรรยากาศบ้านไร่ บ้านสวน บนเนื้อที่กว่า 180 ไร่ บ้านพักแต่ละหลังจึงมีบริเวณบ้านที่จัดเป็นสัดส่วน มีสวนไม้ดอกไม้ประดับให้ท่านได้เก็บความประทับใจอย่างเป็นส่วนตัว บ้านพักแต่ละหลังออกแบบให้เข้ากับธรรมชาติที่รายล้อม มีขนาดพื้นที่ใช้สอยแตกต่างกันไป ให้ท่านสามารถเลือกพักได้ตามความต้องการ  และความเหมะสมกับโอกาสการพักผ่อนของท่าน
 

แสดงราคา
ช่วงเวลา ราคา (THB) เตียงเสริม (THB) อาหารเช้าเด็ก (บาท) (THB)
ประเภทห้อง : เรือนปราย (Rueanplai) 1,2,3   ดูทั้งหมด
05 Nov, 2014 - 31 Oct, 2018 3,900

( ศุกร์ เสาร์ )  4,195

-
10 May, 2014 - 11 May, 2014 4,660 -
13 Feb, 2018 - 19 Feb, 2018 4,660 -
01 Mar, 2018 - 01 Mar, 2018 4,660 -
06 Apr, 2018 - 07 Apr, 2018 4,660 -
12 Apr, 2018 - 15 Apr, 2018 4,660 -
30 Apr, 2018 - 01 May, 2018 4,660 -
04 May, 2018 - 05 May, 2018 4,660 -
27 Jul, 2018 - 29 Jul, 2018 4,660 -
11 Aug, 2018 - 12 Aug, 2018 4,660 -
20 Oct, 2018 - 23 Oct, 2018 4,660 -
ประเภทห้อง : เรือนกลาง (Rueanklang) 1,2,3   ดูทั้งหมด
05 Nov, 2014 - 31 Oct, 2018 3,900

( ศุกร์ เสาร์ )  4,195

-
10 May, 2014 - 11 May, 2014 4,660 -
13 Feb, 2018 - 19 Feb, 2018 4,660 -
01 Mar, 2018 - 01 Mar, 2018 4,660 -
06 Apr, 2018 - 07 Apr, 2018 4,660 -
12 Apr, 2018 - 15 Apr, 2018 4,660 -
30 Apr, 2018 - 01 May, 2018 4,660 -
04 May, 2018 - 05 May, 2018 4,660 -
27 Jul, 2018 - 29 Jul, 2018 4,660 -
11 Aug, 2018 - 12 Aug, 2018 4,660 -
20 Oct, 2018 - 23 Oct, 2018 4,660 -
ประเภทห้อง : เรือนต้น (Rueanton) 1,2,3   ดูทั้งหมด
05 Nov, 2014 - 31 Oct, 2018 3,900

( ศุกร์ เสาร์ )  4,195

-
10 May, 2014 - 11 May, 2014 4,660 -
13 Feb, 2018 - 19 Feb, 2018 4,660 -
01 Mar, 2018 - 01 Mar, 2018 4,660 -
06 Apr, 2018 - 07 Apr, 2018 4,660 -
12 Apr, 2018 - 15 Apr, 2018 4,660 -
30 Apr, 2018 - 01 May, 2018 4,660 -
04 May, 2018 - 05 May, 2018 4,660 -
27 Jul, 2018 - 29 Jul, 2018 4,660 -
11 Aug, 2018 - 12 Aug, 2018 4,660 -
20 Oct, 2018 - 23 Oct, 2018 4,660 -
ประเภทห้อง : เรือนนพรัตน์ 1,2 (Baan Noppharat)   ดูทั้งหมด
05 Nov, 2014 - 31 Oct, 2018 1,700

( ศุกร์ เสาร์ )  2,100

-
10 May, 2014 - 11 May, 2014 2,330 -
13 Feb, 2018 - 19 Feb, 2018 2,330 -
01 Mar, 2018 - 01 Mar, 2018 2,330 -
06 Apr, 2018 - 07 Apr, 2018 2,330 -
12 Apr, 2018 - 15 Apr, 2018 2,330 -
30 Apr, 2018 - 01 May, 2018 2,330 -
04 May, 2018 - 05 May, 2018 2,330 -
27 Jul, 2018 - 29 Jul, 2018 2,330 -
11 Aug, 2018 - 12 Aug, 2018 2,330 -
20 Oct, 2018 - 23 Oct, 2018 2,330 -
ประเภทห้อง : เรือนหยก 1,2 (Baan Yok)   ดูทั้งหมด
05 Nov, 2014 - 31 Oct, 2018 1,700

( ศุกร์ เสาร์ )  2,100

-
10 May, 2014 - 11 May, 2014 2,330 -
13 Feb, 2018 - 19 Feb, 2018 2,330 -
01 Mar, 2018 - 01 Mar, 2018 2,330 -
06 Apr, 2018 - 07 Apr, 2018 2,330 -
12 Apr, 2018 - 15 Apr, 2018 2,330 -
30 Apr, 2018 - 01 May, 2018 2,330 -
04 May, 2018 - 05 May, 2018 2,330 -
27 Jul, 2018 - 29 Jul, 2018 2,330 -
11 Aug, 2018 - 12 Aug, 2018 2,330 -
20 Oct, 2018 - 23 Oct, 2018 2,330 -
ประเภทห้อง : เรือนมุกดา 1,2 (Baam Mukda)   ดูทั้งหมด
05 Nov, 2014 - 31 Oct, 2018 2,200

( ศุกร์ เสาร์ )  2,620

-
10 May, 2014 - 11 May, 2014 2,915 -
13 Feb, 2018 - 19 Feb, 2018 2,915 -
01 Mar, 2018 - 01 Mar, 2018 2,915 -
06 Apr, 2018 - 07 Apr, 2018 2,915 -
12 Apr, 2018 - 15 Apr, 2018 2,915 -
30 Apr, 2018 - 01 May, 2018 2,915 -
04 May, 2018 - 05 May, 2018 2,915 -
27 Jul, 2018 - 29 Jul, 2018 2,915 -
11 Aug, 2018 - 12 Aug, 2018 2,915 -
20 Oct, 2018 - 23 Oct, 2018 2,915 -
ประเภทห้อง : เรือนอำพัน 1,3,4,6 (Baan Ampan)   ดูทั้งหมด
05 Nov, 2014 - 31 Oct, 2018 2,200

( ศุกร์ เสาร์ )  2,620

-
10 May, 2014 - 11 May, 2014 2,915 -
13 Feb, 2018 - 19 Feb, 2018 2,915 -
01 Mar, 2018 - 01 Mar, 2018 2,915 -
06 Apr, 2018 - 07 Apr, 2018 2,915 -
12 Apr, 2018 - 15 Apr, 2018 2,915 -
30 Apr, 2018 - 01 May, 2018 2,915 -
04 May, 2018 - 05 May, 2018 2,915 -
27 Jul, 2018 - 29 Jul, 2018 2,915 -
11 Aug, 2018 - 12 Aug, 2018 2,915 -
20 Oct, 2018 - 23 Oct, 2018 2,915 -
ประเภทห้อง : เรือนอำพัน 2,5 (Baan Ampan)   ดูทั้งหมด
05 Nov, 2014 - 31 Oct, 2018 2,500

( ศุกร์ เสาร์ )  3,145

-
10 May, 2014 - 11 May, 2014 3,495 -
13 Feb, 2018 - 19 Feb, 2018 3,495 -
01 Mar, 2018 - 01 Mar, 2018 3,495 -
06 Apr, 2018 - 07 Apr, 2018 3,495 -
12 Apr, 2018 - 15 Apr, 2018 3,495 -
30 Apr, 2018 - 01 May, 2018 3,495 -
04 May, 2018 - 05 May, 2018 3,495 -
27 Jul, 2018 - 29 Jul, 2018 3,495 -
11 Aug, 2018 - 12 Aug, 2018 3,495 -
20 Oct, 2018 - 23 Oct, 2018 3,495 -
ประเภทห้อง : เรือนทับทิม (Baan Tabtim)   ดูทั้งหมด
05 Nov, 2014 - 31 Oct, 2018 2,500

( ศุกร์ เสาร์ )  3,145

-
10 May, 2014 - 11 May, 2014 3,495 -
13 Feb, 2018 - 19 Feb, 2018 3,495 -
01 Mar, 2018 - 01 Mar, 2018 3,495 -
06 Apr, 2018 - 07 Apr, 2018 3,495 -
12 Apr, 2018 - 15 Apr, 2018 3,495 -
30 Apr, 2018 - 01 May, 2018 3,495 -
04 May, 2018 - 05 May, 2018 3,495 -
27 Jul, 2018 - 29 Jul, 2018 3,495 -
11 Aug, 2018 - 12 Aug, 2018 3,495 -
20 Oct, 2018 - 23 Oct, 2018 3,495 -
ประเภทห้อง : เรือนมรกต (Baan Morrakot)   ดูทั้งหมด
05 Nov, 2014 - 31 Oct, 2018 2,500

( ศุกร์ เสาร์ )  3,145

-
10 May, 2014 - 11 May, 2014 3,495 -
13 Feb, 2018 - 19 Feb, 2018 3,495 -
01 Mar, 2018 - 01 Mar, 2018 3,495 -
06 Apr, 2018 - 07 Apr, 2018 3,495 -
12 Apr, 2018 - 15 Apr, 2018 3,495 -
30 Apr, 2018 - 01 May, 2018 3,495 -
04 May, 2018 - 05 May, 2018 3,495 -
27 Jul, 2018 - 29 Jul, 2018 3,495 -
11 Aug, 2018 - 12 Aug, 2018 3,495 -
20 Oct, 2018 - 23 Oct, 2018 3,495 -
ประเภทห้อง : เรือนปั้นหยา 1,2 (Baan Panya)   ดูทั้งหมด
05 Nov, 2014 - 31 Oct, 2018 3,000

( ศุกร์ เสาร์ )  3,670

-
10 May, 2014 - 11 May, 2014 4,075 -
13 Feb, 2018 - 19 Feb, 2018 4,075 -
01 Mar, 2018 - 01 Mar, 2018 4,075 -
06 Apr, 2018 - 07 Apr, 2018 4,075 -
12 Apr, 2018 - 15 Apr, 2018 4,075 -
30 Apr, 2018 - 01 May, 2018 4,075 -
04 May, 2018 - 05 May, 2018 4,075 -
27 Jul, 2018 - 29 Jul, 2018 4,075 -
11 Aug, 2018 - 12 Aug, 2018 4,075 -
20 Oct, 2018 - 23 Oct, 2018 4,075 -
ประเภทห้อง : เรือนพลอย 1,3,4,6 (Baan Ploy)   ดูทั้งหมด
05 Nov, 2014 - 31 Oct, 2018 3,000

( ศุกร์ เสาร์ )  3,670

-
10 May, 2014 - 11 May, 2014 4,075 -
13 Feb, 2018 - 19 Feb, 2018 4,075 -
01 Mar, 2018 - 01 Mar, 2018 4,075 -
06 Apr, 2018 - 07 Apr, 2018 4,075 -
12 Apr, 2018 - 15 Apr, 2018 4,075 -
30 Apr, 2018 - 01 May, 2018 4,075 -
04 May, 2018 - 05 May, 2018 4,075 -
27 Jul, 2018 - 29 Jul, 2018 4,075 -
11 Aug, 2018 - 12 Aug, 2018 4,075 -
20 Oct, 2018 - 23 Oct, 2018 4,075 -
ประเภทห้อง : เรือนพลอย 2,5 (Baan Ploy)   ดูทั้งหมด
05 Nov, 2014 - 31 Oct, 2018 3,000

( ศุกร์ เสาร์ )  3,670

-
10 May, 2014 - 11 May, 2014 4,075 -
13 Feb, 2018 - 19 Feb, 2018 4,075 -
01 Mar, 2018 - 01 Mar, 2018 4,075 -
06 Apr, 2018 - 07 Apr, 2018 4,075 -
12 Apr, 2018 - 15 Apr, 2018 4,075 -
30 Apr, 2018 - 01 May, 2018 4,075 -
04 May, 2018 - 05 May, 2018 4,075 -
27 Jul, 2018 - 29 Jul, 2018 4,075 -
11 Aug, 2018 - 12 Aug, 2018 4,075 -
20 Oct, 2018 - 23 Oct, 2018 4,075 -
ประเภทห้อง : เรือนไพลิน 1,2 (Baan Phailin)   ดูทั้งหมด
05 Nov, 2014 - 31 Oct, 2018 3,400

( ศุกร์ เสาร์ )  4,195

-
10 May, 2014 - 11 May, 2014 4,660 -
13 Feb, 2018 - 19 Feb, 2018 4,660 -
01 Mar, 2018 - 01 Mar, 2018 4,660 -
06 Apr, 2018 - 07 Apr, 2018 4,660 -
12 Apr, 2018 - 15 Apr, 2018 4,660 -
30 Apr, 2018 - 01 May, 2018 4,660 -
04 May, 2018 - 05 May, 2018 4,660 -
27 Jul, 2018 - 29 Jul, 2018 4,660 -
11 Aug, 2018 - 12 Aug, 2018 4,660 -
20 Oct, 2018 - 23 Oct, 2018 4,660 -
ประเภทห้อง : เรือนเพทาย (Baan Phethai)   ดูทั้งหมด
05 Nov, 2014 - 31 Oct, 2018 3,400

( ศุกร์ เสาร์ )  4,195

1,000
10 May, 2014 - 11 May, 2014 4,660 1,000
13 Feb, 2018 - 19 Feb, 2018 4,660 1,000
01 Mar, 2018 - 01 Mar, 2018 4,660 1,000
06 Apr, 2018 - 07 Apr, 2018 4,660 1,000
12 Apr, 2018 - 15 Apr, 2018 4,660 1,000
30 Apr, 2018 - 01 May, 2018 4,660 1,000
04 May, 2018 - 05 May, 2018 4,660 1,000
27 Jul, 2018 - 29 Jul, 2018 4,660 1,000
11 Aug, 2018 - 12 Aug, 2018 4,660 1,000
20 Oct, 2018 - 23 Oct, 2018 4,660 1,000
ประเภทห้อง : เรือนไพฑูรย์ (Baan Phaitoon)   ดูทั้งหมด
05 Nov, 2014 - 31 Oct, 2018 3,400

( ศุกร์ เสาร์ )  4,195

1,000
10 May, 2014 - 11 May, 2014 4,660 1,000
13 Feb, 2018 - 19 Feb, 2018 4,660 1,000
01 Mar, 2018 - 01 Mar, 2018 4,660 1,000
06 Apr, 2018 - 07 Apr, 2018 4,660 1,000
12 Apr, 2018 - 15 Apr, 2018 4,660 1,000
30 Apr, 2018 - 01 May, 2018 4,660 1,000
04 May, 2018 - 05 May, 2018 4,660 1,000
27 Jul, 2018 - 29 Jul, 2018 4,660 1,000
11 Aug, 2018 - 12 Aug, 2018 4,660 1,000
20 Oct, 2018 - 23 Oct, 2018 4,660 1,000
ประเภทห้อง : เรือนนพเก้า 1,2 (Baan nopphakao)   ดูทั้งหมด
05 Nov, 2014 - 31 Oct, 2018 4,300

( ศุกร์ เสาร์ )  5,240

-
10 May, 2014 - 11 May, 2014 5,825 -
13 Feb, 2018 - 19 Feb, 2018 5,825 -
01 Mar, 2018 - 01 Mar, 2018 5,825 -
06 Apr, 2018 - 07 Apr, 2018 5,825 -
12 Apr, 2018 - 15 Apr, 2018 5,825 -
30 Apr, 2018 - 01 May, 2018 5,825 -
04 May, 2018 - 05 May, 2018 5,825 -
27 Jul, 2018 - 29 Jul, 2018 5,825 -
11 Aug, 2018 - 12 Aug, 2018 5,825 -
20 Oct, 2018 - 23 Oct, 2018 5,825 -
ประเภทห้อง : เรือนเพชรรัตน์ (Baan Petcharat)   ดูทั้งหมด
05 Nov, 2014 - 31 Oct, 2018 7,300

( ศุกร์ เสาร์ )  8,385

-
10 May, 2014 - 11 May, 2014 9,315 -
13 Feb, 2018 - 19 Feb, 2018 9,315 -
01 Mar, 2018 - 01 Mar, 2018 9,315 -
06 Apr, 2018 - 07 Apr, 2018 9,315 -
12 Apr, 2018 - 15 Apr, 2018 9,315 -
30 Apr, 2018 - 01 May, 2018 9,315 -
04 May, 2018 - 05 May, 2018 9,315 -
27 Jul, 2018 - 29 Jul, 2018 9,315 -
11 Aug, 2018 - 12 Aug, 2018 9,315 -
20 Oct, 2018 - 23 Oct, 2018 9,315 -
ประเภทห้อง : เรือนจันผา 1,2,3 (Baan Chan pa)   ดูทั้งหมด
05 Nov, 2014 - 31 Oct, 2018 3,000

( ศุกร์ เสาร์ )  3,670

-
10 May, 2014 - 11 May, 2014 4,075 -
13 Feb, 2018 - 19 Feb, 2018 4,075 -
01 Mar, 2018 - 01 Mar, 2018 4,075 -
06 Apr, 2018 - 07 Apr, 2018 4,075 -
12 Apr, 2018 - 15 Apr, 2018 4,075 -
30 Apr, 2018 - 01 May, 2018 4,075 -
04 May, 2018 - 05 May, 2018 4,075 -
27 Jul, 2018 - 29 Jul, 2018 4,075 -
11 Aug, 2018 - 12 Aug, 2018 4,075 -
20 Oct, 2018 - 23 Oct, 2018 4,075 -

- ราคารวมค่าบริการ 10% 
- ราคารวมอาหารเช้า
ราคาอาหาร
- อาหารเช้า 150 บาท/คน/มื้อ
- อาหารกลางวัน 200 บาท/คน/มื้อ
- อาหารเย็น 250 บาท/คน/มื้อ
** เตียงเสริมสำหรับ เรือน ไพฑูรย์ และ เรือนเพทาย 1,000 บาท **
- กรุณาชำระเงิน ทันที หลังจากได้ทำการตรวจสอบสถานะห้องว่างกับเจ้าหน้าที่ เพื่อยืนยันการสำรองห้องพัก เนื่องจากตารางการจองห้องพักมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามหลัก First-Come-First-Serve Basis (ชำระก่อน-ได้ก่อน)
- ท่านสามารถเลือกวิธีชำระเงินได้ 2 แบบ คือ
   -การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
   -ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต Visa/Master Card โดยมีค่าธรรมเนียม 3.5% (ค่าธรรมเนียมนี้ไม่สามารถขอคืนได้ในทุกกรณี
- ทางเราขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา, รายละเอียดห้องพัก, เงื่อนไขและข้อกำหนด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Surcharges

  ช่วงเวลา ราคาเพิ่มเติม ( ผู้ใหญ่ ) ราคาเพิ่มเติม ( เด็ก ) พักขั้นต่ำ / คืน
Fully Booked 27 Dec, 2011 - 31 Dec, 2011 - - -

แสดงความคิดเห็นจากผู้เข้าพัก
  • Benz 2015-01-27 17:39:32

    บรรยากาศเงียบสงบ พนักงงานบริการดีมาก ห้องพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

โรงแรมใกล้เคียง
ประวัติการเข้าชม
โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค