บ้านไร่คุณนาย

Wi-Fi ฟรี ร้านอาหาร
วังน้ำเขียว | 44 หมู่ 15 บ้านโพธิ์ทองพัฒนา ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว | มี 50 ห้อง

บ้านไร่คุณนาย วังน้ำเขียว (Baan Rai Khun Nai) บรรยากาศบ้านไร่ บ้านสวน บนเนื้อที่กว่า 180 ไร่ บ้านพักแต่ละหลังจึงมีบริเวณบ้านที่จัดเป็นสัดส่วน มีสวนไม้ดอกไม้ประดับให้ท่านได้เก็บความประทับใจอย่างเป็นส่วนตัว

บ้านพักแต่ละหลังออกแบบให้เข้ากับธรรมชาติที่รายล้อม มีขนาดพื้นที่ใช้สอยแตกต่างกันไป ให้ท่านสามารถเลือกพักได้ตามความต้องการ  และความเหมะสมกับโอกาสการพักผ่อนของท่าน

มีจำนวนเรือนพัก 24 หลัง กว่า 50 ห้องพัก ให้ท่านสามารถเลือกพักได้ตามความต้องการ และความเหมาะสมกับการพักผ่อนของท่าน

ห้องพัก
พักได้สูงสุด
สถานะ
ราคาสุทธิ
จำนวนห้อง
เรือนนพรัตน์ 1,2 (Baan Noppharat)
รวมอาหารเช้า
รอยืนยัน
2,100
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
2,100
ราคารวมต่อวัน ( บาท )
เรือนหยก 1,2 (Baan Yok)
รวมอาหารเช้า
รอยืนยัน
2,100
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
2,100
ราคารวมต่อวัน ( บาท )
เรือนมุกดา 1,2 (Baam Mukda)
รวมอาหารเช้า
รอยืนยัน
2,620
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
2,620
ราคารวมต่อวัน ( บาท )
เรือนอำพัน 1,3,4,6 (Baan Ampan)
รวมอาหารเช้า
รอยืนยัน
2,620
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
2,620
ราคารวมต่อวัน ( บาท )
เรือนอำพัน 2,5 (Baan Ampan)
รวมอาหารเช้า
รอยืนยัน
3,145
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
3,145
ราคารวมต่อวัน ( บาท )
เรือนทับทิม (Baan Tabtim)
รวมอาหารเช้า
รอยืนยัน
3,145
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
3,145
ราคารวมต่อวัน ( บาท )
เรือนมรกต (Baan Morrakot)
รวมอาหารเช้า
รอยืนยัน
3,145
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
3,145
ราคารวมต่อวัน ( บาท )
เรือนปั้นหยา 1,2 (Baan Panya)
รวมอาหารเช้า
รอยืนยัน
3,670
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
3,670
ราคารวมต่อวัน ( บาท )
เรือนพลอย 1,3,4,6 (Baan Ploy)
รวมอาหารเช้า
รอยืนยัน
3,670
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
3,670
ราคารวมต่อวัน ( บาท )
เรือนพลอย 2,5 (Baan Ploy)
รวมอาหารเช้า
รอยืนยัน
3,670
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
3,670
ราคารวมต่อวัน ( บาท )
เรือนจันผา 1,2,3 (Baan Chan pa)
รวมอาหารเช้า
รอยืนยัน
3,670
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
3,670
ราคารวมต่อวัน ( บาท )
เรือนไพลิน 1,2 (Baan Phailin)
รวมอาหารเช้า
x4
รอยืนยัน
4,195
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
4,195
ราคารวมต่อวัน ( บาท )
เรือนเพทาย (Baan Phethai)
รวมอาหารเช้า
รอยืนยัน
4,195
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
4,195
ราคารวมต่อวัน ( บาท )
เรือนเพทาย (Baan Phethai)
รวมอาหารเช้า
+
รอยืนยัน
5,304
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
5,304
ราคารวมต่อวัน ( บาท )
เรือนเพทาย (Baan Phethai)
รวมอาหารเช้า
+
รอยืนยัน
6,413
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
6,413
ราคารวมต่อวัน ( บาท )
เรือนเพทาย (Baan Phethai)
รวมอาหารเช้า
+
รอยืนยัน
7,522
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
7,522
ราคารวมต่อวัน ( บาท )
เรือนไพฑูรย์ (Baan Phaitoon)
รวมอาหารเช้า
รอยืนยัน
4,195
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
4,195
ราคารวมต่อวัน ( บาท )
เรือนไพฑูรย์ (Baan Phaitoon)
รวมอาหารเช้า
+
รอยืนยัน
5,304
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
5,304
ราคารวมต่อวัน ( บาท )
เรือนไพฑูรย์ (Baan Phaitoon)
รวมอาหารเช้า
+
รอยืนยัน
6,413
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
6,413
ราคารวมต่อวัน ( บาท )
เรือนไพฑูรย์ (Baan Phaitoon)
รวมอาหารเช้า
+
รอยืนยัน
7,522
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
7,522
ราคารวมต่อวัน ( บาท )
เรือนปราย (Rueanplai) 1,2,3
รวมอาหารเช้า
รอยืนยัน
4,195
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
4,195
ราคารวมต่อวัน ( บาท )
เรือนกลาง (Rueanklang) 1,2,3
รวมอาหารเช้า
รอยืนยัน
4,195
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
4,195
ราคารวมต่อวัน ( บาท )
เรือนต้น (Rueanton) 1,2,3
รวมอาหารเช้า
รอยืนยัน
4,195
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
4,195
ราคารวมต่อวัน ( บาท )
เรือนนพเก้า 1,2 (Baan nopphakao)
รวมอาหารเช้า
x4
รอยืนยัน
5,240
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
5,240
ราคารวมต่อวัน ( บาท )
x8
รอยืนยัน
8,385
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
8,385
ราคารวมต่อวัน ( บาท )

0 ห้อง ราคารวม(บาท)


โปรดเลือกจำนวนห้อง

แสดงราคา
ช่วงเวลา ราคา (THB) เตียงเสริม (THB) อาหารเช้าเด็ก (บาท) (THB)
ประเภทห้อง : เรือนปราย (Rueanplai) 1,2,3   ดูทั้งหมด
05 Nov, 2014 - 31 Oct, 2019 3,900

( ศุกร์ เสาร์ )  4,195

-
12 Oct, 2019 - 14 Oct, 2019 4,660 -
ประเภทห้อง : เรือนกลาง (Rueanklang) 1,2,3   ดูทั้งหมด
05 Nov, 2014 - 31 Oct, 2019 3,900

( ศุกร์ เสาร์ )  4,195

-
12 Oct, 2019 - 14 Oct, 2019 4,660 -
ประเภทห้อง : เรือนต้น (Rueanton) 1,2,3   ดูทั้งหมด
05 Nov, 2014 - 31 Oct, 2019 3,900

( ศุกร์ เสาร์ )  4,195

-
12 Oct, 2019 - 14 Oct, 2019 4,660 -
ประเภทห้อง : เรือนนพรัตน์ 1,2 (Baan Noppharat)   ดูทั้งหมด
05 Nov, 2014 - 31 Oct, 2019 1,700

( ศุกร์ เสาร์ )  2,100

-
12 Oct, 2019 - 14 Oct, 2019 2,330 -
ประเภทห้อง : เรือนหยก 1,2 (Baan Yok)   ดูทั้งหมด
05 Nov, 2014 - 31 Oct, 2019 1,700

( ศุกร์ เสาร์ )  2,100

-
12 Oct, 2019 - 14 Oct, 2019 2,330 -
ประเภทห้อง : เรือนมุกดา 1,2 (Baam Mukda)   ดูทั้งหมด
05 Nov, 2014 - 31 Oct, 2019 2,200

( ศุกร์ เสาร์ )  2,620

-
12 Oct, 2019 - 14 Oct, 2019 2,915 -
ประเภทห้อง : เรือนอำพัน 1,3,4,6 (Baan Ampan)   ดูทั้งหมด
05 Nov, 2014 - 31 Oct, 2019 2,200

( ศุกร์ เสาร์ )  2,620

-
12 Oct, 2019 - 14 Oct, 2019 2,915 -
ประเภทห้อง : เรือนอำพัน 2,5 (Baan Ampan)   ดูทั้งหมด
05 Nov, 2014 - 31 Oct, 2019 2,500

( ศุกร์ เสาร์ )  3,145

-
12 Oct, 2019 - 14 Oct, 2019 3,495 -
ประเภทห้อง : เรือนทับทิม (Baan Tabtim)   ดูทั้งหมด
05 Nov, 2014 - 31 Oct, 2019 2,500

( ศุกร์ เสาร์ )  3,145

-
12 Oct, 2019 - 14 Oct, 2019 3,495 -
ประเภทห้อง : เรือนมรกต (Baan Morrakot)   ดูทั้งหมด
05 Nov, 2014 - 31 Oct, 2019 2,500

( ศุกร์ เสาร์ )  3,145

-
12 Oct, 2019 - 14 Oct, 2019 3,495 -
ประเภทห้อง : เรือนปั้นหยา 1,2 (Baan Panya)   ดูทั้งหมด
05 Nov, 2014 - 31 Oct, 2019 3,000

( ศุกร์ เสาร์ )  3,670

-
12 Oct, 2019 - 14 Oct, 2019 4,075 -
ประเภทห้อง : เรือนพลอย 1,3,4,6 (Baan Ploy)   ดูทั้งหมด
05 Nov, 2014 - 31 Oct, 2019 3,000

( ศุกร์ เสาร์ )  3,670

-
12 Oct, 2019 - 14 Oct, 2019 4,075 -
ประเภทห้อง : เรือนพลอย 2,5 (Baan Ploy)   ดูทั้งหมด
05 Nov, 2014 - 31 Oct, 2019 3,000

( ศุกร์ เสาร์ )  3,670

-
12 Oct, 2019 - 14 Oct, 2019 4,075 -
ประเภทห้อง : เรือนไพลิน 1,2 (Baan Phailin)   ดูทั้งหมด
05 Nov, 2014 - 31 Oct, 2019 3,400

( ศุกร์ เสาร์ )  4,195

-
12 Oct, 2019 - 14 Oct, 2019 4,660 -
ประเภทห้อง : เรือนเพทาย (Baan Phethai)   ดูทั้งหมด
05 Nov, 2014 - 31 Oct, 2019 3,400

( ศุกร์ เสาร์ )  4,195

1,000
12 Oct, 2019 - 14 Oct, 2019 4,660 1,000
ประเภทห้อง : เรือนไพฑูรย์ (Baan Phaitoon)   ดูทั้งหมด
05 Nov, 2014 - 31 Oct, 2019 3,400

( ศุกร์ เสาร์ )  4,195

1,000
12 Oct, 2019 - 14 Oct, 2019 4,660 1,000
ประเภทห้อง : เรือนนพเก้า 1,2 (Baan nopphakao)   ดูทั้งหมด
05 Nov, 2014 - 31 Oct, 2019 4,300

( ศุกร์ เสาร์ )  5,240

-
12 Oct, 2019 - 14 Oct, 2019 5,825 -
ประเภทห้อง : เรือนเพชรรัตน์ (Baan Petcharat)   ดูทั้งหมด
05 Nov, 2014 - 31 Oct, 2019 7,300

( ศุกร์ เสาร์ )  8,385

-
12 Oct, 2019 - 14 Oct, 2019 9,315 -
ประเภทห้อง : เรือนจันผา 1,2,3 (Baan Chan pa)   ดูทั้งหมด
05 Nov, 2014 - 31 Oct, 2019 3,000

( ศุกร์ เสาร์ )  3,670

-
12 Oct, 2019 - 14 Oct, 2019 4,075 -

- ราคารวมค่าบริการ 10% 
- ราคารวมอาหารเช้า
ราคาอาหาร
- อาหารเช้า 150 บาท/คน/มื้อ
- อาหารกลางวัน 200 บาท/คน/มื้อ
- อาหารเย็น 250 บาท/คน/มื้อ
** เตียงเสริมสำหรับ เรือน ไพฑูรย์ และ เรือนเพทาย 1,000 บาท **
- กรุณาชำระเงิน ทันที หลังจากได้ทำการตรวจสอบสถานะห้องว่างกับเจ้าหน้าที่ เพื่อยืนยันการสำรองห้องพัก เนื่องจากตารางการจองห้องพักมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามหลัก First-Come-First-Serve Basis (ชำระก่อน-ได้ก่อน)
- ท่านสามารถเลือกวิธีชำระเงินได้ 2 แบบ คือ
   -การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
   -ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต Visa/Master Card โดยมีค่าธรรมเนียม 3.5% (ค่าธรรมเนียมนี้ไม่สามารถขอคืนได้ในทุกกรณี
- ทางเราขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา, รายละเอียดห้องพัก, เงื่อนไขและข้อกำหนด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ความคิดเห็น
  • Benz 2015-01-27 17:39:32

    บรรยากาศเงียบสงบ พนักงงานบริการดีมาก ห้องพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

โรงแรมใกล้เคียง
ประวัติการเข้าชม
โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค