ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,114

โรงงานทำเครื่องเขิน

เชียงใหม่มีโรงงานทำเครื่องเขินอยู่ที่บริเวณ ถนนนันทราม และถนนเชียงใหม่ - สันกำแพง เครื่องเขินเป็นสินค้าพื้นเมือง ที่เป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดเชียงใหม่ มีความสวยด้วยลวดลายต่าง ๆ นักท่องเที่ยวนิยมซื้อไปใช้และประดับบ้านสวยงามยิ่ง ส่วนมากแล้ว ในบริเวณตอนเหนือของไทย รอบๆ เมืองเชียงใหม่ นับเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเครื่องเขินที่รูปแบบแตกต่างจากภาคพื้นเอเซีย เช่น จีน และญี่ปุ่นที่โดยมากมักจะทำเป็นรูปภาชนะเบาๆ เช่นถ้วย ขัน กล่องบุหรี่ ถาด แจกัน เป็นต้น

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --