ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,231

โรงงานทำเครื่องเคลือบดินเผา

แสดงให้เห็นที่ตั้งของโรงงานทําเครื่องเคลือบดินเผาสังคโลก เครื่องสังคโลกเป็นเครื่องปั้นดินเผาชนิดพิเศษ และมีชื่อเสียงมาก มีลักษณะเป็นสีเขียว เวลาทําใช้วิธีปั้นด้วยมือและเคลือบน้ำยาก่อน แล้วจึงนำเข้าเตาเผา เป็นวิธีเดียวกันกับที่ทํามาแล้วหลายชั่วศตวรรษ สินค้าสําเร็จรูปที่เป็นสังคโลกนี้นิยมกันแพรหลายทั่วประเทศและทั่วโลกจะมีตั้งแต่ของใช้จนกระทั่งถึงโป๊ะตะเกียง แจกัน จาน ที่เขี่ยบุหรี่ ขันและชุดดินเนอร์อื่นๆด้วย สามารถหาชมได้ตามโรงงาน แถวถนนเชียงใหม่-สันกําแพงและถนนโชตนา

 

การเดินทาง

ไปตามถนนสายเชียงใหม่-หางดง ระยะทางประมาณ1 กิโลเมตร จะเห็นป้ายขนาดใหญ่ทางด้านซ้ายมือ แสดงให้เห็นที่ตั้งของโรงงาน

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --