ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,035

วัดตำหนัก

วัดตำหนัก(วัดศิริมังคลาจารย์ หรือ   วัดสวนขวัญ) สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2050 ในสมัยพระเจ้าศิริธรรมจักรพรรดิราช(พระ เมืองแก้ว)กษัตริย์องค์ที่ 13 แห่งราชวงศ์เม็งราย อาศรมแห่งนี้เป็นที่จําพรรษาของพระศิริมังคลาจารย์ผู้นิพนธ์พระคัมภีร์ มังคลัตถทีปนี ปัจจุบันนี้ชํารุดทรุดโทรมปรักหักพังลงแล้ว

 

 

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --