รวมภาพ วัดไทย 1  
กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, ลำปาง, ลำพูน  

วัดโพธิ์ (กรุงเทพฯ)

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (กรุงเทพฯ)

วัดเจดีย์หลวง (เชียงใหม่)
 

วัดพระสิงห์วรวิหาร (เชียงใหม่)

วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ (เชียงใหม่)

วัดเจ็ดยอด (เชียงใหม่)
 

วัดแสนฝาง (เชียงใหม่)

วัดสวนดอก (เชียงใหม่)

วัดพระบาทห้วยต้ม (ลำพูน)
 

วัดพระธาตุลำปางหลวง (ลำปาง)

วัดกู่เต้า (เชียงใหม่)
คลิกดูต่อ