สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  VB Vaboir Lodge Royal Suite  
ท่องเที่ยว

392 Ladprao RD. Soi Ladprao 130 Klongjun Bangkapi Bangkok 10240 Thailand
 

Vaboir Lodge Royal Suite - Bangkok

วาบัวร์ ลอร์ด - รุงเทพ

Accommodations

Map of Vaboir Lodge Royal Suite

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

 Welcome to Vaboir Lodge Bangkok Fully furnished 350 rooms with stylish interior and greenery surroundings. The lodge is located near shopping mall, department stores, and subway station,
convenient to go to the airport either by taxi or by bus. Our staff will take care of you with their professional services.
 Vaboir Restaurant offers you international and national cuisine. Your satisfaction is our goal.
You will be impressed with our warm greetings and caring and with comfortable environment as if staying in your own home.

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

Vaboir Lodge Royal Suite


 

 

 
 
     
ท่องเที่ยว