ที่พัก

แก้ไข

ที่พัก โรงแรม ยะลา
 (ราคาที่พัก อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบก่อนเข้าพัก)

 

อำเภอเมือง
โคล่า 15 ถนนคชเสนีย์ 1 โทร. 212208 จำนวน 42 ห้อง ราคา 170-230 บาท
เทพวิมาน 31-37 ถนนศรีบำรุง โทร. 212400, 212796 จำนวน 87 ห้อง ราคา 150-380 บาท
ผ่านฟ้า 348-350 ถนนสิโรรส โทร. 212658, 213273 จำนวน 22 ห้อง ราคา 120 บาท
เมโทร 7/1-3 ถนนรัฐกิจ โทร. 212175 จำนวน 15 ห้อง ราคา 110-150 บาท
ยะลารามา 21 ถนนศรีบำรุง โทร. 212815, 212563 จำนวน 133 ห้อง ราคา 265-780 บาท
ยะลามายเฮ้าส์ 109 ถนนรัฐคำนึง โทร. 213870, 213147 จำนวน 60 ห้อง ราคา 280-350 บาท
ศรียะลา 16-22 ถนนไชยจรัล โทร. 212045, 212299 จำนวน 93 ห้อง ราคา 160-320 บาท
อัน อัน 32-40 ถนนพิพิธภักดี โทร. 212216 จำนวน 28 ห้อง ราคา 90-140 บาท
ฮั่ว อัน 352/1 ถนนสิโรรส โทร. 212771 จำนวน 40 ห้อง ราคา 130-160 บาท
วิทยาลัยครูยะลา   มีหอพักชาย-หญิง หอพักชาย 80 คน หอพักหญิง 90 คน ติดต่อที่อธิการวิทยาลัยครูยะลา ถนนปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 212443
อำเภอเบตง
แกรนด์วิว 30-34 ถนนแกรนด์วิลล่า โทร. 230951 จำนวน 79 ห้อง ราคา 690-750 บาท
คาเธ่ย์เบตง 17-21 ถนนจันทโรทัย โทร. 230996-9 จำนวน 99 ห้อง ราคา 590-640 บาท
แจ๊คกี้ชาน 226 ถนนสุขยางค์ โทร. 230710 จำนวน 16 ห้อง ราคา 250-350 บาท
ซัมไทม์ รีสอร์ท 42/20 ถนนกุนุงจนอง โทร. 245611 จำนวน 22 ห้อง ราคา 400-800 บาท
ไทยโฮเต็ล   25 ถนนรัตนกิจ โทร. 231036 จำนวน 81 ห้อง ราคา 200-350 บาท
ไนท์ รีสอร์ท   ถนนสุขยางค์ โทร. 245620-4 จำนวน 44 ห้อง ราคา800-2,500 บาท
เบตงโฮเต็ล 13/6 ถนนสฤษดิ์เดช โทร. 231231 จำนวน 37 ห้อง ราคา 120-250 บาท
เบตงซิตี้พลาซ่า 1 ถนนธรรมวิถี โทร. 230441-3 จำนวน 130 ห้อง ราคา 300-800 บาท
เบตงเมอร์ลิน 33 ถนนฉายาชวลิต โทร. 230222-40 จำนวน 190 ห้อง ราคา 875-3,600 บาท
เพนท์เฮ้าส์ รีสอร์ท 68/1 ถนนรัตนเสถียร โทร. 231501-2 จำนวน 36 ห้อง ราคา 580-720 บาท
โฟร์ทูน่า 50-58 ถนนภักดีดำรงค์ โทร. 231180 จำนวน 71 ห้อง ราคา 500-600 บาท
ฟ้าอันรุ่ง 113/1-2 ถนนจันทโรทัย โทร. 231403 จำนวน 38 ห้อง ราคา 120-220 บาท
มายเฮ้าส์โฮเต็ล  27 ถนนรัตนกิจ โทร. 230525-6 จำนวน 63 ห้อง ราคา 300-500 บาท
ศรีเจริญ 29 ถนนจิรจินดา โทร. 230537 จำนวน 40 ห้อง ราคา 120-200 บาท
ศรีเบตง 2-4 ถนนธรรมวิถี โทร. 231560 จำนวน 120 ห้อง ราคา 200-400 บาท
แสงฟ้า 90 ถนนรัตนเสถียร โทร. 231195 จำนวน 46 ห้อง ราคา 130-250 บาท
โรงแรม ราคาเริ่มต้น(บาท) ดาว
ที่พักแนะนำ