ที่พัก

แก้ไข

ที่พัก อำเภอสังขะ, สุรินทร์

โรงแรม ราคาเริ่มต้น(บาท) ดาว

มณีสังขะ

386 หมู่ที่ 3 ต.สังขะ อ.สังขะ, สุรินทร์

550
3.0

นงลักษณ์ กุ้งเผา รีสอร์ท

119 ม.9 ต.บ้านชป อ.สังขะ, สุรินทร์

700
2.5

รีสอร์ท ราชาวดี สังขะ

222/1 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ, สุรินทร์

466
1.5