ที่พัก

แก้ไข

ที่พักเพชรบูรณ์

โรงแรม ราคาเริ่มต้น(บาท) ดาว

ภูผาน้ำ รีสอร์ท

Best Selling

252 หมู่ 1 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย, เลย

1,200
3.0

ภูเรือ บุษบา

Best Selling

184 ม.2 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ, เลย

800
3.0

ภูเรือ รีสอร์ท

163 ม.2 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ, เลย

1,150
3.0

วิลล่าเดอพันตา

258 หมู่ 2 ถ.เลยหล่มสัก ต.หนองบัว อ.ภูเรือ, เลย

900
3.5

ภูเรือ แซงค์ฌัวรี รีสอร์ท แอนด์ สปา

216 หมู่ 8 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ , เลย

2,850
3.0

วรัญญา รีสอร์ท

456 หมู่ 7 ถนนทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ ต.หนองบัว อ.ภูเรือ, เลย

1,368
4.0

ระเบียงภู รีสอร์ท

483 หมู่ 7 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ, เลย

700
3.5

ภูเรือมัตรา

255 หมู่ที่ 6 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ, เลย

1,200
2.0

พรปวีณ์ รีสอร์ท

ต.หนองบัว อ.ภูเรือ, เลย

500
2.0

สิรยา รีสอร์ท ภูเรือ

321 หมู่ 7, อ.ภูเรือ, เลย

700
1.5