ที่พัก

แก้ไข

ที่พัก อำเภอฝาง, เชียงใหม่

โรงแรม ราคาเริ่มต้น(บาท) ดาว

บีบีแอนด์บี โฮเทล

107, ต.สันทราย อ.ฝาง , เชียงใหม่

600
3.0

สลีพพิง ทรี โฮเทล

16/1 หมู่4 อ.ฝาง, เชียงใหม่

1,050
1.5

ต้นฝาง โฮเต็ล

Best Selling Recommended

61/1 ม. 6 บ้านต้นส้าน, ต.สันทราย, อ.ฝาง, เชียงใหม่

675
2.5

ขุนยูวเพลส

Best Selling

523/2 ม.5 ถ.โชตนา ต.เวียง อ.ฝาง, เชียงใหม่

600
2.0

ฮัก ฝาง เชียงใหม่

393 ม.9 ต.เวียง อ.ฝาง, เชียงใหม่

499
2.0
ที่พักแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --