ที่พัก

แก้ไข

ที่พัก อำเภอไชยปราการ, เชียงใหม่

โรงแรม ราคาเริ่มต้น(บาท) ดาว

ทรายมูลบุรี รีสอร์ท

52/1 ถ.โชตนา ต.หนองบัว, บ้านห้วยไผ่, เชียงใหม่

1,320
3.0

บ้านอ่าย รีสอร์ท

ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ, เชียงใหม่

700
2.0

พรหมประทาน รีสอร์ท

8 ม.5 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ, เชียงใหม่

650
2.5

วังธารเฮ้าส์

650/1 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ, เชียงใหม่

500
2.0
ที่พักแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --