ที่พัก

แก้ไข

ที่พัก อำเภอไชยปราการ, เชียงใหม่

โรงแรม ราคาเริ่มต้น(บาท) ดาว

วังธารเฮ้าส์

650/1 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ, เชียงใหม่

500
2.0

ทรายมูลบุรี รีสอร์ท

52/1 ถ.โชตนา ต.หนองบัว, อ.ไชยปราการ, เชียงใหม่

1,320
3.0
ที่พักแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --