ที่พัก

แก้ไข

ที่พัก อำเภอหนองแขม, กรุงเทพ

โรงแรม ราคาเริ่มต้น(บาท) ดาว

เอส ซี เรสซิเด้นซ์

2/1 ถนน เพชรเกษม 112, ต.หนองค้างพลู, อ.หนองแขม, กรุงเทพฯ

800
2.5