ที่กิน

แก้ไข

ร้านอาหาร, พิษณุโลก

 

เกษนิกา ถ.พุทธบูชา โทร 055-241333 (11.00-01.00 น.)
แก่งไทรรีสอร์ท ถ.มิตรภาพ โทร 055-259968 (18.00-01.00 น.)
ช้างเผือกคเฟ่ โรงแรมช้างเผือก โทร 055-258822 (08.00-01.00 น.)
ดวงใจ (ภูหินร่องกล้า) 172 ม.7 ถ.อุดรดำริห์ อ.นครไทย
แดง 78 ถ.สนามบิน โทร 055-251-757 (11.00-01.00 น.)
ตาลีฟู โรงแรมน่านเจ้า โทร 055-259-511-3 (06.00-01.00 น.)
ทรีเฮ้าส์ ถ.สนามบิน โทร 055-212-587-8 (10.00-23.00 น.)
ท็อปแลนด์ภัตตาคาร ท็อปแลนด์อาเขต 83/5 ถ.บรมไตรโลกนาถ โทร 055-247-800 (09.00-24.00 น.)
เทพนคร โรงแรมเทพนคร โทร 055-251-817 (06.00-24.00 น.) (06.00-24.00 น.)
ทิพย์รส 9/11 ถ.ไสฤาไท โทร 055-258-200 (11.00-22.00 น.)
เทียนทองหมูจุ่ม ถ.พิษณุโลก-วังทอง (ทางเข้าค่ายบรมไตรโลกนาถ)
ปักนั๊ง ถ.ไสฤาไท (01.00-24.00 น.) 
ผักบุ้งเหิรฟ้า   ตลาดโต้รุ่งริมน้ำ โทร 055-251-348 (08.00-04.00 น.)
แพอาหารสองแคว 21 ถ.พุทธบูชา โทร.055-242-167 (10.00-23.00 น.)
แพอาหารฟ้าไทย ถ.วังจันทร์ โทร 055-242-743 (10.00-23.00 น.)
แพอาหารน้ำทอง ถ.พุทธบูชา โทร 055-241-323 (10.00-24.00 น.)
พะเยาว์เบเกอรี่ ถ.เอกาทศรถ โทร 055-247-717 (07.00-23.00 น.)
พังกี่ข้าวมันไก่ ถ.พระยาเสือ โทร 055-244-275 (08.00-22.00 น.)
ร้านอาหารเฟื่องฟ้า ถ.สนามบิน (10.00-23.00 น.)
รังทอง (ภูหินร่องกล้า) ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย โทร 01-962-4527, 01-962-3667
สวนอาหารเฟื่องฟ้า ถ.พิษณุโลก-วังทอง โทร 055-244-406 (10.00-22.00 น.)
ห้องอาหารกัลปพฤกษ์ โรงแรมราชพฤกษ์ โทร 055-258-788-9 (06.00-24.00 น.)
ห้องอาหารมังคละ โรงแรมไพลิน โทร 055-252-411-5 (06.00-24.00 น.)
ห้องอาหารมื้อไทย ถ.สนามบิน โทร 055-218-862-4 (10.00-23.00 น.)
ห้องอาหารไวโอเล็ต 39/2 ถ.สนามบิน โทร 055-259-972 (16.00-02.00 น.)
หมวยอีสาน 895/165-17 ถ.บรมไตรโลกนาถ 2 โทร 055-251-606 (01.00-22.00 น.)
ฮ่องเต้ โรงแรมอมรินทร์นคร โทร 055-258-588 (06.00-24.00 น.)