สัญลักษณ์  LEGEND

MAP OF MAE RUMPHUNG BEACH - LAEM MAE PHIM

แนะนำโรงแรม:
 H
 1  P.M.Y Beach
 H
 2  Ban Rim Ha
H
   Rayong Resort
 H
 3  Kaen Samed
 H
 1  Rayong Chalet
 H
 2  Rung Napa Lodge
 H
 3  Amornpan Villa
 H
 4  Novotel Rim Phe
 H
 5  Hin Suay Nam Sai Resort & Hotel
 H
 6  Silver Beach
Booking Room: contact sales@thai-tour.com