Thai Tour
หัวหิน เกาะเสม็ด เกาะช้าง พัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  [42]  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  next  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 52 : 10:54 น.  โดย : พัน.พัฒนา ๑  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4101 โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 55 : 09:59 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

รักชาติ แผ่นดิน และกษัตริย์ เพื่อลูกหลานของไทยเรา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4102 โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 55 : 10:00 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ขออัญเชิญเทพไท้ในสวรรค์ มาอำนวยอวยพรให้พร้อมกัน ทุกคืนวันปราศจากโรคภัยทั้งปวง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4103 โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 55 : 10:01 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4104 โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 55 : 10:02 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้ง ๒ พระองค์ แล้วเราคนไทยยังจะมาค้นหาคำตอบอะไรกันอีกหรือ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4105 โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 55 : 10:02 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4106 โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 55 : 10:55 น.  โดย : ร. ๓๑ พัน.๒ รอ.  

พระเสโทไหล่หลั่งดั่งสายน้ำ ธ ทรงย่ำย่างพระบาทเสด็จเยี่ยม แสงแดดส่องต้องพระกายแทบไหม้เกรียม พระยังเปี่ยมพระเมตตาประชาชน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4107 โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 55 : 10:59 น.  โดย : กฝศ.นรด.  

ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรง ความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจกันและกันได้ทุกกรณี โดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้น ทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุผล จึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและกระทำ ได้ถูกต้องพอเหมาะพอดี มีประสิทธิผล พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 2 ก.ค.2535

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4108 โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 55 : 13:36 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดี อย่างแท้จริง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4109 โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 55 : 13:41 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4110 โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 55 : 13:50 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4111 โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 55 : 05:58 น.  โดย : พัน.รพศ.ศสพ.ร้อย.๓  

. เราคนไทยพึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4112 โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 55 : 06:09 น.  โดย : พัน.รพศ.ศสพ.ร้อย.๓  

. เราคนไทยพึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4113 โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 55 : 06:18 น.  โดย : พัน.รพศ.ศสพ.ร้อย.๓  

. เราคนไทยพึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4114 โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 55 : 09:12 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ร้อยล้านใจไทย ร้อยรักดวงใจ คนไทยสามัคคี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4115 โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 55 : 09:13 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

จอมทัพ จอมไทย จอมใจราษฎร์ คือ ขวัญชาติ ขวัญประชา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4116 โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 55 : 09:21 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

พระองค์ ทรงปลูกฝังในจิตสำนึกดีๆ ให้กับคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4117 โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 55 : 09:22 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง จะขอน้อมเกล้านำมาปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4118 โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 55 : 09:22 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญอยู่เป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4119 โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 55 : 09:23 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

มีชาติไทยอยู่ได้เพราะผู้นำ ผู้นำที่พาชาติบ้านเมืองออกวิกฤตทุกครั้งคือ พระมหากษัตริย์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4120 โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 55 : 09:24 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข เราจะเชิดชูและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4121 โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 55 : 09:24 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

จะขอเป็นข้ารองบาท ทุกชาติไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4122 โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 55 : 09:25 น.  โดย : ส.พัน.๕  

๒๐. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระผู้ทรงเมตตา
๒๑. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์
๒๒. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย
๒๓. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ให้ตลอดกาล
๒๔. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม
๒๕. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสมติเทพที่ควรบูชา
๒๖. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย
๒๗. กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง
๒๘. กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี
๒๙. ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย
๓๐. มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4123 โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 55 : 09:25 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

สถาบันของปวงชนชาวไทย คือสถาบันพระมหากษัตริย์ เราจงภูมิใจที่เรามี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4124 โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 55 : 09:28 น.  โดย : ส.พัน.๕  

๒๐. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระผู้ทรงเมตตา
๒๑. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์
๒๒. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย
๒๓. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ให้ตลอดกาล
๒๔. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม
๒๕. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสมติเทพที่ควรบูชา
๒๖. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย
๒๗. กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง
๒๘. กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี
๒๙. ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย
๓๐. มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4125 โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 55 : 09:49 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- พระมหาเมตตา...ไพร่ฟ้าทั่ว ใครเมามัวก็ทรงชี้เป็นศรีศักดิ์ พระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์โดยแท้ ขอจงทรงพระเจริญตลอดกาลตลอดไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4126 โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 55 : 09:51 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- พ่อหลวงท่านทรงลำบากตรากตรำเพื่อปวงประชามามากเราจึงตอบแทนพระองค์ด้วยการเป็นคนดีของประเทศชาติ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4127 โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 55 : 09:52 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์
ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย
เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ
ขอทรงให้"สุขสำราญ"ชั่วกาลเทอญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4128 โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 55 : 09:55 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- ร้อยสานดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4129 โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 55 : 09:56 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- พระองค์ท่านเป็นที่สุดของชีวิต...ทุกครั้งเมื่อจะทำอะไรที่คิดว่ามันไม่ดีถ้าคิดถึงพระองค์ สิ่งที่คิดจะทำอยู่ก็จะหายไปเลยขอทำความดีทุกอย่างเพื่อถวายแด่ในหลวง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4130 โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 55 : 12:12 น.  โดย : KK.  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4131 โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 55 : 12:15 น.  โดย : KK.  

ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ร่วมเป็น ร่วมตาย เพื่อปกป้องสถาบัน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4132 โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 55 : 12:23 น.  โดย : KK.  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตย์อยู่ในดวงใจของปวงประชา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4133 โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 55 : 12:30 น.  โดย : KK.  

ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงปราศจากโรคาภยันตรายทั้งปว

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4134 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 55 : 08:20 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

โครงการพระราชดำริ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผา สุขมาสู่ปวงชน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4135 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 55 : 08:20 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4136 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 55 : 08:21 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4137 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 55 : 08:22 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4138 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 55 : 08:23 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4139 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 55 : 08:23 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4140 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 55 : 08:24 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประชาแซ่ซ้องสรรเสริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4141 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 55 : 08:25 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

เทิดทูนสถาบันกษัตริย์ ราชวงศ์ของไทย เหนือสิ่งอื่นใด แม้ชีวิตก็ยอมเสียสละได้

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4142 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 55 : 09:08 น.  โดย : ร้อย ปสส.ที่ ๒ ส.พัน.๓๕  

ไม่มีพระราชาชาติไหน ที่ ทรงดำเนิน ท่อง ไปตาม ภูเขา ลำเนาไพร ตามที่ทุรกันดารในมือซ้าย ถือแผนที่ สะพายกล้อง เพื่อเยี่ยมเยียนราษฏร ถามถึงปัญหาสารทุกข์ทั้งเหนือใต้ ออก ตก ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4143 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 55 : 09:10 น.  โดย : ร้อย ปสส.ที่ ๒ ส.พัน.๓๕  

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4144 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 55 : 09:19 น.  โดย : ส.อ.ธนพร  

เพราะในหลวง ทรงเป็นพระ มาตลอด
ทรงถ่ายทอด สิ่งดีงาม สมความหมาย
ทั้งพระราชหฤทัย พระวรกาย
ทรงสืบ ความเป็นพระ เรืองระบิล

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4145 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 55 : 09:24 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- พระองค์ทรงเป็นตัวอย่างในการนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ให้กับชาวไทย และทรงนำพา แนวทางพัฒนาประเทศชาติ เพื่อให้ปวงชนชาวไทยทุกคน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4146 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 55 : 09:26 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- ขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและพระสยามเทวาธิราช โปรดปกป้องอภิบาลในหลวง ให้ทรงมีพระพลานามัย สมบูรณ์ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4147 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 55 : 09:26 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ในหลวงพระราชทานโครงการต่าง ๆ ที่มีคุณประโยชน์แก่ชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4148 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 55 : 09:27 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- พระนำไทยพ้นภัยนานา พระผู้เป็นบิดาของแผ่นดิน ประเทศไทยมั่นคงอยู่ได้ด้วยสถาบันชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาชนคนไทยล้วนซาบซึ้งในหัวใจ ในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงของคนไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4149 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 55 : 09:27 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

เป็นทั้งประมุขและปิตุเลศ นรเทิด ณ เกศี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4150 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 55 : 09:28 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

รักในหลวงห่วงสถาบัน จงช่วยกันเทิดทูน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4151 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 55 : 09:28 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4152 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 55 : 09:29 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

คนไทยรักกัน สามัคคีกัน เพื่อพ่อหลวง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4153 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 55 : 09:30 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

แผ่นดินทองต้องมีพ่อหลวง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4154 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 55 : 09:32 น.  โดย : ร.๓๑ พัน.๓ รอ.  


ภาพพระเสโทไหลมาพระนาสิก
เหมือนทรงพลิกวิธีคิดพิชิตก่อน
ปัญหาน้ำยิ่งใหญ่ในขั้นตอน
ทรงดับร้อนด้วยเย็นมิเว้นวาง
ทุกโครงการทำได้ทำให้เห็น
จนถือเป็นโครงการงานตัวอย่าง
ไม่มีโทษประโยชน์แท้แก้ถูกทาง
เหมือนแผ้วถางทางไว้ให้แก่ปวงชน
ขอให้พระองค์ทรง พระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ ร.๓๑ พัน.๓ รอ.

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4155 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 55 : 09:34 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ชีวิตนี้ ขออุทิศ เพื่อพ่อของแผ่นดิน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4156 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 55 : 09:34 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

อยู่ไหน ๆ ก็ไม่สู้อยู่เมืองไทย ที่มีพ่อหลวงปกครอง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4157 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 55 : 09:36 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ทำดี คิดดี สามัคคี เพื่อพ่อหลวงของเรา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4158 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 55 : 10:21 น.  โดย : ส.พัน.๕  

๔๑. ในหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นนักปราชญ์,นักพัฒนา,นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่
๔๒. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้คนไทย
๔๓. พระเมตตาของพระองค์ท่านทรงพระราชทานให้แม้บรรดาสัตว์ทั้งหลายยังได้รับ
๔๔. พระองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในโลก
๔๕. ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์
๔๖. ทรงเป็นพระบิดาของปวงชนชาวไทย
๔๗. ขอให้ในหลวงพระราชวงศ์ดำรงอยู่คู่เมืองไทย
๔๘. พ่อหลวงเป็นพ่อพระในดวงใจ
๔๙. จงทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา
๕๐. มีอยู่ มีกิน มีแผ่นดินเพราะพ่อหลวง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4159 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 55 : 10:25 น.  โดย : ส.พัน.๕  

๔๑. ในหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นนักปราชญ์,นักพัฒนา,นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่
๔๒. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้คนไทย
๔๓. พระเมตตาของพระองค์ท่านทรงพระราชทานให้แม้บรรดาสัตว์ทั้งหลายยังได้รับ
๔๔. พระองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในโลก
๔๕. ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์
๔๖. ทรงเป็นพระบิดาของปวงชนชาวไทย
๔๗. ขอให้ในหลวงพระราชวงศ์ดำรงอยู่คู่เมืองไทย
๔๘. พ่อหลวงเป็นพ่อพระในดวงใจ
๔๙. จงทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา
๕๐. มีอยู่ มีกิน มีแผ่นดินเพราะพ่อหลวง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4160 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 55 : 11:14 น.  โดย : กอง สพบ.พล.1 รอ.  


กษัตริย์ คือ นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่ คือหัวใจคนทั้งชาติ
น้อมดวงใจ ไทยทุกเชื้อชาติศาสนาสดุดีมหาราชา
ขอพระองค์เป็นมิ่งขวัญตราบชั่วกาลนิรันดร
ตลอดเวลากว่านี้ด้วยเทอญ
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4161 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 55 : 11:30 น.  โดย : ร. ๓๑ พัน.๒ รอ.  

ทรงพระเจริญ อยู่ยิ่งยืนนาน
ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาล ตลอดไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4162 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 55 : 12:21 น.  โดย : KK.  

เป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4163 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 55 : 12:33 น.  โดย : KK.  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4164 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 55 : 12:37 น.  โดย : KK.  

จงอย่าคิดดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4165 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 55 : 12:54 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- จากหัวใจ ชาวไทย ด้วยใจรัก ด้วยสมัคร สามัคคี มิรู้หาย
จักจงรัก ภักดี จนชีพวาย น้อมถวาย พระพร พระภูมินทร์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ กวค.กพ.ทบ.

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4166 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 55 : 12:55 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- แผ่นดินไทยนี้ โชคดีหนักหนา
เพราะพระบุญยา พระบารมี
ข้าพระพุทธเจ้า น้อมเกล้าขออัญชลี
ขอจงมี พระชนม์มายุยืนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4167 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 55 : 12:56 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- พระบิดาผู้มีบุญลงมาเกิด
เป็นบุญเจิดจรัสทั่วนภา
ทรงช่วยคิดทรงช่วยค้นและศึกษา
พระบิดาของชาติไทยใจสามัคคี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4168 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 55 : 12:57 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- ไม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พ่อไม่เคยเสด็จไปถึง
เพราะพ่อรู้ดีว่า พ่อคือพลังของแผ่นดิน
พวกเราจะตั้งมั่นทำความดี รู้รักสามัคคี
ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเร

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4169 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 55 : 14:06 น.  โดย : ร.๑๕๑ พัน.๓  

เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4170 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 55 : 14:13 น.  โดย : ร.๑๕๑ พัน.๓  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4171 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 55 : 14:25 น.  โดย : ร.๑๕๑ พัน.๓  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4172 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 55 : 14:31 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

-พ่อหลวงเป็นมงคลต่อประเทศชาติ
-พ่อหลวงเป็นมิ่งขวัญประชาชน
-พ่อหลวงเป็นพ่อพระในดวงใจของประชาชน
-พ่อหลวงเป็นสิ่งที่เคารพของประชาชน
-พ่อหลวง ทรงเป็นศรีปฐภีสยามไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4173 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 55 : 14:32 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

-พระเสโทหยาดหยดรดแผ่นดิน เพื่อชาวประชาชาวไทย
-รักในหลวง อย่าก่อความขัดแย้งและสร้างเงื่อนไขอันเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบ
-สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ทุกคนจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
-สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทุกคน
-คนไทยทุกคนยอมถวายชีวิตเพื่อพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
-บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละที่สุดในโลก
-รักพ่อ ต้องพอเพียง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4174 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 55 : 14:34 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

...ขอถวายบุญกุศล อันพึงเกิดจากการสวดมนต์ เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
...ขอถวายแด่องค์พระสยามเทวาธิราช ผู้ปกปักษ์คุ้มครองแผ่นดินไทย
...และขอถวายเป็นพระราชกุศล แด่ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
...ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ขอจงทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4175 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 55 : 14:35 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- ที่ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศไทยอยู่ทุกวันนี้
ก็เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์พระองค์ทรงเป็น
จุดศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทุกคน
ไม่ว่า บ้านเมืองจะวุ่นวายและสับสนเพียงไดก็ยังคงมีสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ที่เป็นจุดศูนย์รวมของคนไทยและคอยแก้ปัญหา
อยู่ความเป็นอยู่และทุกข์สุข เสมอมา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4176 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 55 : 08:12 น.  โดย : ร.๓๑ พัน.๓ รอ.  


พระบิดาผู้มีบุญลงมาเกิด
เป็นบุญเจิดจรัสทั่วนภา
ทรงช่วยคิดทรงช่วยค้นและศึกษา
พระบิดาของชาติไทยใจสามัคคี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ ร.๓๑ พัน.๓ รอ.

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4177 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 55 : 08:40 น.  โดย : พัน.รพศ.ศสพ.ร้อย.๓  

ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง และอยู่คู่เมืองไทยไปนานแสนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4178 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 55 : 08:48 น.  โดย : พัน.รพศ.ศสพ.ร้อย.๓  

ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง และอยู่คู่เมืองไทยไปนานแสนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4179 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 55 : 09:00 น.  โดย : พัน.รพศ.ศสพ.ร้อย.๓  

ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง และอยู่คู่เมืองไทยไปนานแสนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4180 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 55 : 09:05 น.  โดย : ส.อ.ธนพร  

เพราะในหลวง ทรงเป็นพระ มาตลอด
ทรงถ่ายทอด สิ่งดีงาม สมความหมาย
ทั้งพระราชหฤทัย พระวรกาย
ทรงสืบ ความเป็นพระ เรืองระบิล

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4181 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 55 : 09:11 น.  โดย : กอง สพบ.พล.1 รอ.  


รวมใจ รวมแผ่นดิน รวมพลังชาติไทย เพื่อพ่อของเรา
เห็นตอนพระองค์ท่านเสด็จไปที่ไหน จะต้องมีแผนที่กับดินสอ กล้องถ่ายรูป และสมุดจดบันทึก
ติดไปตลอดเวลา ไม่เคยเห็นพระองค์ท่านให้มหาดเล็กถือให้เลย จะทรงถือเองตลอดเวลา
ไปแห่งหนไหนทั่วไทยถิ่น ได้ยลยินแต่เสียงพร่ำร่ำร้องสรรเสริญ ขอให้ในหลวง จงทรงพระเจริญ
ฟังแล้วเพลินจิตคิดบูชา
ความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น มีอยู่ในสายเลือดของชาวไทยทุกผู้ทุกคน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4182 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 55 : 12:28 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

เสด็จดำเนินเดินขึ้นเขา
ผ่านลำเนาป่าไม้ฝ่าสายฝน
ข้ามห้วยหนอง คลองสาย หลายตำบล
ทรงดั้นด้นเสด็จเยี่ยมดูโครงการ…
ขุดคูคลองส่งน้ำทำเหมืองฝาย
ช่วยประชาภาคใต้ เหนือ อีสาน
ตั้งประปาขุดบ่อเจาะบาดาล
พระองค์ท่านยิ่งกว่าบิดาชน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4183 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 55 : 13:04 น.  โดย : KK.  

พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4184 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 55 : 13:08 น.  โดย : KK.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4185 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 55 : 13:14 น.  โดย : KK.  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้อยู่เย็นเป็นสุข

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4186 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 55 : 13:19 น.  โดย : KK.  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง มีแต่ความปิติในพระราชหฤทัยสืบไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4187 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 55 : 14:02 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

พระเอยพระโอบเอื้อ อารี
พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง
พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา
พระห่วงปวงชนซึ้ง สุดพ้นรำพัน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4188 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 55 : 14:03 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

รวมใจเราเฝ้าน้อมส่งพระทรงศรี
อัญเชิญชัยให้มายุลุหมื่นปี
แด่ภูมีจักรีวงศ์...ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4189 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 55 : 14:06 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

ลุวาระเฉลิมพระชนมพรรษา
ตั้งสัจจาอุทิศกายถวายกุศล
อนุรักษ์ดินน้ำ ตามภูวดล
ดำรงตน ตามเศรษฐกิจ แบบพอเพียง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4190 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 55 : 14:27 น.  โดย : กฝศ.นรด.  

ท่านทั้งหลายควรจักได้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม ที่จะปฏิบัติงานประสานกับบุคคลอื่นฝ่ายอื่นอย่างขะมักเขม้นและฉลาดเหมาะสม ในการนี้ ท่านจะต้องทำความคิดและจิตใจให้เปิดกว้าง แต่หนักแน่น มีเหตุผล มีวิจารณญาณ พร้อมกันนั้นก้อต้องมีความจริงใจ เห็นใจ และเมตตาปรองดองกัน โดยถือประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันเป็นวัตถุประสงค์เอก พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 12 ก.ค.2529

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4191 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 55 : 14:28 น.  โดย : กฝศ.นรด.  

ท่านทั้งหลายควรจักได้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม ที่จะปฏิบัติงานประสานกับบุคคลอื่นฝ่ายอื่นอย่างขะมักเขม้นและฉลาดเหมาะสม ในการนี้ ท่านจะต้องทำความคิดและจิตใจให้เปิดกว้าง แต่หนักแน่น มีเหตุผล มีวิจารณญาณ พร้อมกันนั้นก้อต้องมีความจริงใจ เห็นใจ และเมตตาปรองดองกัน โดยถือประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันเป็นวัตถุประสงค์เอก พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 12 ก.ค.2529

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4192 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 55 : 14:28 น.  โดย : ร.๑๕๑ พัน.๓  

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยน์อย่างยิ่งของประเทศ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4193 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 55 : 14:33 น.  โดย : ร.๑๕๑ พัน.๓  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4194 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 55 : 14:37 น.  โดย : ร.๑๕๑ พัน.๓  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้คนไทยทั้งหลายได้ประจักษ์ ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4195 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 55 : 14:43 น.  โดย : ร.๑๕๑ พัน.๓  

เราจงน้อมนำพระราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4196 โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 55 : 06:25 น.  โดย : พัน.รพศ.ศสพ.ร้อย.๓  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4197 โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 55 : 06:33 น.  โดย : พัน.รพศ.ศสพ.ร้อย.๓  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4198 โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 55 : 06:41 น.  โดย : พัน.รพศ.ศสพ.ร้อย.๓  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน.

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4199 โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 55 : 08:16 น.  โดย : ร.๓๑ พัน.๓ รอ.  


โอ้ขัตติยะราช อาสน์บรมจักรี ปฐพียังบริบูรณ์ หน่อพุทธกูรรักษา ข้าบริภาณภักดี
ศรีรัตนโกสินทร์ ธ ปกแผ่นดินโดยธรรม ธ นำไทยรุ่งเรือง ธ รู้เฟื่องสังคีต ทั้งดีดเป่าเชี่ยวชาญ
ทั้งชำนาญกีฬา ธ มีปัญญาอเนก ธ คือเอกศิลปิน องค์ภูมินทร์จอมราช องค์ภูวนาถอวตาร
บรรดาลสุขเกษม เหล่าประชาเปรมปิติ แสนสิริถ้วนหน้า ธ ครองใจไพร่ฟ้า ทั่วหล้าสดุดี...
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ ร.๓๑ พัน.๓ รอ.

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 4200 โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 55 : 09:04 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  [42]  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :
Code :
*กรุณาใส่ Code ตามรูปด้านบน


 
ท่องเที่ยว