Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
หัวหิน เกาะเสม็ด เกาะช้าง พัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  [24]  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  next  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 52 : 10:54 น.  โดย : พัน.พัฒนา ๑  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2301 โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 55 : 15:37 น.  โดย : กองสิทธิกำลังพล  

พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียว
สมัครสมานสามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2302 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 09:19 น.  โดย : 1005  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2303 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 10:12 น.  โดย : พัน.รพศ.ศสพ.ร้อย๓  

ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดี เพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2304 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 10:16 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2305 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 10:17 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2306 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 10:19 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2307 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 10:20 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดี อย่างแท้จริง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2308 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 10:21 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2309 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 10:23 น.  โดย : ป.พัน.25  

พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2310 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 10:24 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2311 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 10:46 น.  โดย : ป.พัน.25  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นร่มเกล้าของชาวสยาม รวมใจ รักในหลวง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2312 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 11:22 น.  โดย : ฝธก.บชร.๔  

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์
พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา
พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ
พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2313 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 11:31 น.  โดย : ส.อ.ธนพร  

หนึ่งคือ ผู้ครอง ใต้หล้าฟ้าไทย
หนึ่งคือ ผู้ ไม่เคย ละเลยหน้าที่
หนึ่งคือ ผู้ดูแล ประชาชนชั่วนานปี
หนึ่งนั้นมี วิสัยทัศน์กว้างขวางไกล
หนึ่งนั้นเปรียบ เหมือนดั่ง พ่อหลวง
ไทยทั้งปวง สดุดี ยกย่องให้
เพราะท่านนั้น อยู่ใน ทุกดวงใจ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2314 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 13:15 น.  โดย : กวค.กพ.ทบ.  

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2315 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 13:17 น.  โดย : กวค.กพ.ทบ.  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2316 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 13:18 น.  โดย : กวค.กพ.ทบ.  

พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2317 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 14:27 น.  โดย : ปตอ.พัน.2  

เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2318 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 14:28 น.  โดย : ร้อย ทพ.4202  

ข้าพระพุทธเจ้า จักยอมตาย เพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า
ข้าพระพุทธเจ้า จักจงรักภักดี และถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจนชีวิตหาไม่

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2319 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 14:29 น.  โดย : ร้อย ทพ.4203  

ข้าพระพุทธเจ้า จักเชิดชู และรักษาไว้ ซึ่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของทหารรักษาพระองค์
ทั้งจักปฏิบัติตนให้เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยต่อใต้ฝ่า ละอองธุลีพระบาท ทุกประการ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2320 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 14:30 น.  โดย : ร้อย ทพ.4204  

ไม่ ว่าจะเหน็ดเหนื่อยลำบากกว่านี้สักเพียงใด แต่พอคิดถึงพระพักตร์ของในหลวงในวันนั้น ความเหนื่อยล้าของชีวิตทหารคอราบอย่างผมก็หายเป็นปลิดทิ้ง ผมภูมิใจในช่วงชีวิตหนึ่งที่ผมได้ตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ได้เกิดมารับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท
“ถึงตัวตายวายชีวา จะขอเป็นข้าฝ่าพระบาททุกชาติไป”

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2321 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 14:33 น.  โดย : ร้อย ทพ.4206  

เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2322 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 14:35 น.  โดย : ร้อย ทพ.4208  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2323 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 14:39 น.  โดย : กองสิทธิกำลังพล  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย แข็งแรงสมบูรณ์
มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2324 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 14:44 น.  โดย : กองสิทธิกำลังพล  

พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2325 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 14:47 น.  โดย : ร้อย ทพ.4209  

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุข

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2326 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 14:48 น.  โดย : ร้อย ทพ.4210  

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2327 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 14:50 น.  โดย : ร้อย ทพ.4211  

ปฐพีพื้นดินทีเคารพ ขอน้อมนบพระบิดาของชาติไทย ผู้สั่งสอนกายกและจิตใจ ขอเทิดไท้พระมิ่งขวัญองค์ราชันย์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2328 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 14:51 น.  โดย : ร้อย ทพ.4212  

แกล่งดิน เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับการแก้ปัญหาดินเปรี้ยว หรือดินเป็นกรด โดยมีการขังน้ำไว้ในพื้นที่จนกระทั่งเกิดปฏิกิริยาเคมีทำให้ดินเปรี้ยวจัดจนถึงที่สุด แล้วจึงระบายน้ำออกและปรับสภาพด้วยปูนขาว จนกระทั้งดินมีสภาพดีพอที่จะใช้ในการเพาะปลูกได้

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2329 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 14:53 น.  โดย : KK.  

อยู่อย่างพอเพียงเพื่อประเทศชาติ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2330 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 14:56 น.  โดย : ร้อย ทพ.4213  

จะมีสักกี่ครั้ง ที่เราจะมีโอกาส สร้างความดี ถวายงานให้ "ในหลวง"
ได้โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ และเผยแพร่พระราชกรณียกิจ
เพื่อ “ในหลวง” ของพวกเรา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2331 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 14:58 น.  โดย : ร้อย ทพ.4214  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อตั้งมูลนิธิอานันทมหิดลขึ้น เพื่อสนับสนุนนักเรียนไทยผู้มีความสามารถทางวิชาการอย่างยอดเยี่ยม มีคุณธรรมสูง ได้มีโอกาสไปศึกษาวิทยาการจนถึงขั้นสูงสุดในต่างประเทศ เพื่อนำความรู้กลับมาทำคุณประโยชน์พัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้า

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2332 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 15:00 น.  โดย : ร้อย ทพ.4215  

พระองค์ทรงคิดค้นพลังงานน้ำมันทดแทนให้กับประเทศไทยในอนาคต โดย “ โครงการน้ำมันแก๊สโซฮอล “ ( น้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้จากการผสมน้ำมันเบนซินและเอทานอล ) , พ.ศ.๒๕๒๘ ทรงให้โครงการส่วนพระองค์สวนจิตลดา ศึกษาต้นทุนการผลิต และทรงพระราชทานเงินทุนวิจัยจัดสร้างอาคารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทดลอง และเริ่มผลิตเอทานอลจากอ้อย , แอลกอฮอล์จากอ้อยในปี พ.ศ.๒๕๒๙ หลังจากนั้นในปี พ.ศ.๒๕๔๐ หลายหน่วยงานได้ร่วมกันปรังปรุงคุณภาพ เอทานอล สามารถเปิดจำหน่วยใช้งานได้ในปี พ.ศ.๒๕๔๔

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2333 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 15:01 น.  โดย : ร้อย ทพ.4216  

ไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลกเสมอเหมือนพระองค์ได้ พระราชกรณียกิจอันมากมาย ประดุจต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็นแก่พสกนิกรทุกหนทุกแห่งบนแผ่นดินไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2334 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 15:03 น.  โดย : ฝกพ.ฉก.ทพ.๔๒  

ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการศึกษาให้แก่นักการศึกษา สถาบันการศึกษา ส่วนราชการ ภาคเอกชน ตลอดจนบุคคลกลุ่มต่าง ๆ อย่างกว้างขวางและสม่ำเสมอ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2335 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 15:04 น.  โดย : ฝขว.ฉก.ทพ.๔๒  

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริ เมื่อเดือนธันวาคม 2524 กับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้พิจารณาจัดตั้งศูนย์กลางการพัฒนาขึ้นในพื้นที่ที่เหมาะสมของจังหวัดจันทบุรี เพื่อยกระดับการพัฒนาให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรนำไปปฏิบัติโดยให้ใช้เงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อคราวเสด็จ จ.จันทบุรี เป็นเงินทุนก่อสร้าง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2336 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 15:04 น.  โดย : ฝยก.ฉก.ทพ.๔๒  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2337 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 15:05 น.  โดย : ฝกบ.ฉก.ทพ.๔๒  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า
แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2338 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 15:08 น.  โดย : ฝกร.ฉก.ทพ.๔๒  ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขัวญปวงชนชาวไทย


ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2339 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 15:09 น.  โดย : อศจ.ฉก.ทพ.๔๒  

กษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่
- พระผู้เป็นบิดาแห่งฝนหลวง
- พระผู้เป็นกษัตริย์นักประดิษฐ์
- พระห่วงราษฎรเหมือนพ่อห่วงลูก
- พระผู้มีแต่ให้

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2340 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 15:10 น.  โดย : นธน.ฉก.ทพ.๔๒  

ข้าพระพุทธเจ้า จักจงรักภักดี และถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจนชีวิตหาไม่

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2341 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 15:11 น.  โดย : หมู่ ทพ.หญิง ๔๒  

ข้าพระพุทธเจ้า จักเชิดชู และรักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2342 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 15:11 น.  โดย : KK.  

ชาติไทยร่มเย็นอยู่ได้ ก็เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2343 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 15:12 น.  โดย : หมู่ ทพ.หญิง ๔๒  

ข้าพระพุทธเจ้า จักเชิดชู และรักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2344 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 09:29 น.  โดย : กองสิทธิกำลังพล  

พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียว
สมัครสมานสามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2345 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 09:33 น.  โดย : กองสิทธิกำลังพล  

ไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลกเสมอเหมือนพระองค์ได้
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2346 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 09:53 น.  โดย : KK.  

ทรงห่วงใยราษฎรทุกหมู่เหล่า

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2347 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:12 น.  โดย : KK.  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาท ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2348 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:18 น.  โดย : ฝสส.มทบ.23  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2349 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:21 น.  โดย : ฝสส.มทบ.23  

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2350 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:23 น.  โดย : ฝสส.มทบ.23  

หยาดเหงื่อของพระองค์ซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2351 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:30 น.  โดย : กวค.กพ.ทบ.  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2352 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:30 น.  โดย : กวค.กพ.ทบ.  

ในหลวง พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมาน สามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2353 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:37 น.  โดย : กตพ.กพ.ทบ.  

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันพัฒนาประเทศไทยให้เป็นดินแดนที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2354 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:40 น.  โดย : กตพ.กพ.ทบ.  

แผ่นดินไทยนี้ โชคดีหนักหนา
เพราะพระบุญยา พระบารมี
ข้าพระพุทธเจ้า น้อมเกล้าขออัญชลี
ขอจงมี พระชนม์มายุยืนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2355 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:40 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2356 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:41 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2357 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:41 น.  โดย : กตพ.กพ.ทบ.  

ขอน้อมนบพระบิดาของชาติไทย
ผู้สั่งสอนกายาและจิตใจ
ขอเทิดไท้พระมิ่งขวัญองค์ราชันย์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2358 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:42 น.  โดย : กตพ.กพ.ทบ.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ
และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2359 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:42 น.  โดย : กตพ.กพ.ทบ.  

ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่ม
พระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ


ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2360 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:43 น.  โดย : กตพ.กพ.ทบ.  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อยทุกวันไม่มีวันหยุด ก็เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2361 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:43 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2362 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:44 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียว สมัครสมานสามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2363 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:45 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ขอให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรคู่แผ่นดินไทยตลอดกาล

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2364 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:46 น.  โดย : กตพ.กพ.ทบ.  

รัฐบาลน้อมนำพระดำริ
ด้วยปีติพระกรุณาค่ายิ่งใหญ่
จะสร้างชาติสร้างคนให้พ้นภัย
ประชาไทยทุกมวลหมู่อยู่กินดี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2365 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:46 น.  โดย : กตพ.กพ.ทบ.  

เหงื่อพ่อไหล อาบพักตร์ ประจักษ์แจ้ง
แผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง พ่อมองเห็น
ลูกขัดแย้ง แย่งอำนาจ ชาติลำเค็ญ
พ่อยังเป็น ผู้ชี้แนว ให้แคล้วภัย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2366 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:46 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2367 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:47 น.  โดย : กตพ.กพ.ทบ.  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2368 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:47 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติ ให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2369 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:48 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานานัยแข็งแรงสมบูรณ์ อยู่เป็นร่มโพธ์ร่มไทรของพสกนิกรตลอดไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2370 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:48 น.  โดย : กตพ.กพ.ทบ.  

พระเอยพระโอบเอื้อ อารี
พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง
พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยได้ร่มเย็น
พระห่วงปวงชนซึ้ง สุดพ้นรำพัน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2371 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:52 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2372 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:52 น.  โดย : กตพ.กพ.ทบ.  

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
พระเสโทไหลหลั่งดั่งสายน้ำ
ธ ทรงย่ำย่างพระบาทเสด็จเยี่ยม
แสงแดดส่องต้องพระกายแทบไหม้เกรียม
พระยังเปี่ยมพระเมตตาประชาชน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2373 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:53 น.  โดย : กตพ.กพ.ทบ.  

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์
เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล


ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2374 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 11:26 น.  โดย : ฉก.ทพ.๔๒  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระผู้ทรงพระคุณประเสริฐของปวงชนชาวไทยนั้น
ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ
มิใช่เพื่อพระองค์ แต่เพื่อความเจริญของประเทศ เพื่อความอยู่ดี มีสุข
ของราษฎร โดยไม่ได้ทรงนึกถึงความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแห่งพระวรกาย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2375 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 11:27 น.  โดย : หมู่ ทพ.หญิง ๔๒  

พระนำไทยพ้นภัยนานา พระผู้เป็นบิดาของแผ่นดิน ประเทศไทยมั่นคงอยู่ได้ด้วยสถาบันชาติ ศาสนา
และสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาชนคนไทยล้วนซาบซึ้งในหัวใจในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงของคนไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2376 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 11:29 น.  โดย : ฝกพ.ฉก.ทพ.๔๒  

พระปกครอง ผองไทย ใจพันผูก เหมือนพ่อลูก ของประชา หน้าตาใส ทศพิธ ราชธรรม อันอำไพ มีอยู่ใน พระองค์ถ้วน ล้วนสมบูรณ์ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2377 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 11:30 น.  โดย : ฝขว.ฉก.ทพ.๔๒  

คือจอมทัพ จอมไทย จอมใจราษฎร์ คือ รักชาติ ขวัญประชา นราศัย รอยพระบาท สร้างชีวิต สร้างจิตใจ พระกรณีกิจ น้ำพระทัย ชัยพัฒนา ศุภาวาร 60 ปี ที่ครองราชย์ นานาชาติ เทิดพระเกียรติไปทั่วหล้า ถวายนาม "องค์กษัตริย์ นักพัฒนา" สมสมญา ภูมิพลังสร้างแผ่นดิน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2378 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 11:32 น.  โดย : ฝกบ.ฉก.ทพ.๔๒  


เฉลิมรัช ฉัตรชัย ไอยศวรรษ์ เฉลิมขวัญ ภูบดินทร์ ปิ่นเกศี ถวัลย์ราช เถลิงศก 60 ปี น้อมภักดี ถวายองค์ พระทรงชัย ขอถวาย ชัยมงคล กุศลสวัสดิ์ เจริญพระชนม์ เพ็ญพิพัฒน์ นิรัติศัย เจริญเกียรติ แซ่ซ้องก้องเกริกไกร เป็นมงคล มิ่งขวัญไทย สืบไปเทอญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2379 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 11:33 น.  โดย : ฝกร.ฉก.ทพ.๔๒  


พระเอยพระโอบเอื้อ อารี
พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง
พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา
พระห่วงปวงชนซึ้ง สุดพ้นรำพัน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2380 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 11:33 น.  โดย : อศจ.ฉก.ทพ.๔๒  

บังคมบรมราชเจ้า จอมนรินทร์
เอกอัครบดินทร์ ดิลกหล้า
สมเด็จนวมินทร์ มหาราช
อวยสุขทุกทั่วหน้า มนัสปลื้มเปรมกมล

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2381 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 11:34 น.  โดย : นธน.ฉก.ทพ.๔๒  

พระปกครอง ผองไทย ใจพันผูก
เหมือนพ่อลูก ชาวประชา หน้าตาใส
ทศพิธ ราชธรรม อันอำไพ
มีอยู่ใน พระองค์ถ้วน ล้วนสมบูรณ์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2382 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 11:35 น.  โดย : ฝกง.ฉก.ทพ.๔๒  

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
“.. สังคมใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญ
ต่อกัน สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิต มิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข
น่าอยู่..”

(เพื่ออัญเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบ 36 ปี ของสโมสรไลออนส์
กรุงเทพฯ 31 มี.ค.38)

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2383 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 11:35 น.  โดย : ร้อย ทพ.4201  

พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
“.. การงานทุกอย่างทุกอาชีพ ย่อมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง
จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม แต่เป็นสิ่งที่
ยึดถือกันว่าเป็นความดีงาม ที่คนอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติหากผู้ใดล่วง
ละเมิด ก็อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งแก่บุคคล หมู่คณะ และส่วนรวมได้..”

(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 4 ก.ค. 40)

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2384 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 11:36 น.  โดย : ร้อย ทพ.4202  

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
“.. ความเจริญของคนทั้งหลาย ย่อมเกิดมาจากประพฤติชอบและการ
หาเลี้ยงชีพชอบ เป็นหลักสำคัญ ผู้ที่จะสามารถประพฤติชอบและหาเลี้ยง
ชีพชอบได้ด้วยนั้น ย่อมจะมีทั้งวิชาความรู้ ทั้งหลักธรรมทางศาสนา
เพราะสิ่งแรกเป็นปัจจัยสำหรับใช้กระทำการทำงาน สิ่งหลังเป็นปัจจัย
สำหรับส่งเสริมความประพฤติ และการปฏิบัติงานให้ชอบ คือให้ถูกต้อง
และเป็นธรรม..”

(พระราชทานแก่ครูโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม 4 จังหวัดภาคใต้
จ. ปัตตานี 24 ส.ค. 19)

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2385 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 11:37 น.  โดย : ร้อย ทพ.4203  

ประชาชนชาวไทยมีความสุขได้ก็เพราะยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2386 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 11:38 น.  โดย : ร้อย ทพ.4205  

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการเพื่อจัดหาแหล่งน้ำ ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการ ประมาณ 41,200 ไร่และทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่เป็นโครงการประเภทอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ราษฎรที่ได้รับผลประโยชน์ ได้แก่ เขต อำเภอศรีเชียงใหม่ และอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2387 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 11:39 น.  โดย : ร้อย ทพ.4207  

ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ดลบันดานให้ในหลวงทรงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนานสืบไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2388 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 11:41 น.  โดย : ร้อย ทพ.4209  

คนไทยทุกคน ต้องรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2389 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 11:42 น.  โดย : ร้อย ทพ.4210  

พระผ่านฟ้าปวงประชาต่างจงรัก
ด้วยประจักษ์พระบารมีที่ไพศาล
อีกพระคุณต่อไพร่ฟ้านาประการ
พระภูบาล-ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2390 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 11:42 น.  โดย : ร้อย ทพ.4211  

ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้คนไทยตลอดไป ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2391 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 11:43 น.  โดย : ร้อย ทพ.4212  

ในหลวงคือกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ท่านทรงปกครองประเทศโดยยึดหลักทศพิศราชธรรม

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2392 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 11:43 น.  โดย : ร้อย ทพ.4213  

สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเอาไว้ด้วยกันนั่นก็คือ ๓ สถาบันหลัก ได้แก่ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นชาติไทยที่ไม่ยอมให้ใครมาทำลาย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2393 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 11:44 น.  โดย : ร้อย ทพ.4214  

พระสถิตในใจไทยทั้งชาติ พระภัทรมหาราชแห่งสยาม ทรงเป็นพลังแผ่นดินสมพระนาม ทุกเขตคามขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2394 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 11:47 น.  โดย : หมู่ ทพ.หญิง ๔๒  

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ขออัญเชิญเทพไท้ในสวรรค์
มาอำนวยอวยพรให้พร้อมกัน ทุกคืนวันปราศจากโรคพิษ
เทิดพระเกียรติ เกริกก้อง ภูวนัย ภูมิพล ล้นเกล้าไทย เลิศหล้า
เฉลิมชนม์ ๘๔ พรรษา ค่าล้ำ ปวงประชา น้อมฯ ถวายไท้ ทรงพระ เจริญเทอญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2395 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 11:53 น.  โดย : ฝกพ.ฉก.ทพ.๔๒  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2396 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 11:54 น.  โดย : ฝขว.ฉก.ทพ.๔๒  

พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
“..ทุกวันนี้ ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูล ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ
และทรัพยากรบุคคล ซึ่งเราสามารถนำมาใช้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์
และเสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี ข้อสำคัญ เราต้อง
รู้จักใช้ทรัพยากรนั้นอย่างฉลาด คือไม่นำมาทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองไปโดย
ไร้ประโยชน์ หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หากแต่ระมัดระวังใช้ด้วยความ
ประหยัดรอบคอบ ประกอบด้วยความคิดพิจารณาตามหลักวิชา เหตุผล
และความถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่
ประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาว..”

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2397 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 12:04 น.  โดย : ปตอ.พัน.2  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญและหลักชัยให้เหล่าประชาราษฎร์โดยทั่งหล้าตลอดกาลนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2398 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 12:32 น.  โดย : พัน.รพศ.ศสพ.ร้อย๓  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2399 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 13:09 น.  โดย : ฝ่ายธุรการ กองบัญชาการช่วยรบที่๔  

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2400 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 14:08 น.  โดย : ส.อ.ธนพร  

เหงื่อพ่อไหล อาบพักตร์ ประจักษ์แจ้ง แผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง
พ่อมองเห็น ลูกขัดแย้ง แย่งอำนาจ ชาติลำเค็ญ พ่อยังเป็น ผู้ชี้แนว
ให้แคล้วภัย อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด เศรษฐกิจ พอเพียง
เอาเยี่ยงได้ ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ ธรรมชาติ รักษาไว้
ไทยอยู่ยืน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  [24]  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  
Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in E:\vhosts\thai-tour.com\httpdocs\wb\view_topic.php on line 325