Thai Tour
หัวหิน เกาะเสม็ด เกาะช้าง พัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  [24]  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  next  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 52 : 10:54 น.  โดย : พัน.พัฒนา ๑  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2301 โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 55 : 11:43 น.  โดย : ร้อย ทพ.๔๒๐๗  

กำลังใจของผองไทยยังรวมอยู่ มอบไปสู่องค์พ่อหลวงแห่งปวงชน

ให้อุปสรรคโรคภัยไปให้พ้น เหล่าปวงชนขอส่งกำลังใจ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2302 โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 55 : 11:44 น.  โดย : ฉก.ทพ.๔๒๐๘  

สมเด็จพระเจ้า รัชกาลที่เก้า แห่งวงศ์จักรี
พระภูมิพลนาม มหาราชภูมี ปกเกล้าธานี แห่งแผ่นดินไทย
สมเด็จพระเจ้า ธ ปกร่มเกล้า นำชาติก้าวไป
ผ่านพ้นปัญหา วิกฤติทุกข์ภัย ราษฎรสุขใจ เทิดทูนบูชา
พระองค์ทรงมี คุณงามความดี เกริกเกียรติก้องฟ้า
ธ คือแสงสว่าง ส่องนำประชา ทุกคนทุกข้า ใต้ร่มฉัตรชัย
ขอพระภูบาล ชนม์ชีพยืนนาน เทิดทูนองค์ไท้
ธ คือบิดา ของชนชาวไทย ร่มโพธิ์ร่มไทร ของปวงประชา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2303 โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 55 : 11:45 น.  โดย : ร้อย ทพ.๔๒๐๙  

สมเด็จพระเจ้า รัชกาลที่เก้า แห่งวงศ์จักรี
พระภูมิพลนาม มหาราชภูมี ปกเกล้าธานี แห่งแผ่นดินไทย
สมเด็จพระเจ้า ธ ปกร่มเกล้า นำชาติก้าวไป
ผ่านพ้นปัญหา วิกฤติทุกข์ภัย ราษฎรสุขใจ เทิดทูนบูชา
พระองค์ทรงมี คุณงามความดี เกริกเกียรติก้องฟ้า
ธ คือแสงสว่าง ส่องนำประชา ทุกคนทุกข้า ใต้ร่มฉัตรชัย
ขอพระภูบาล ชนม์ชีพยืนนาน เทิดทูนองค์ไท้
ธ คือบิดา ของชนชาวไทย ร่มโพธิ์ร่มไทร ของปวงประชา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2304 โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 55 : 11:46 น.  โดย : ร้อย ทพ.๔๒๑๐  

พระทรงครองในทศพิธราชธรรม พระชี้นำให้มีความรักและสามัคคีปกครองไพร่ฟ้า ด้วยความรัก ด้วยธรรมโดยแท้จริง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2305 โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 55 : 11:47 น.  โดย : ร้อย ทพ.๔๒๑๑  

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระ ราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความเป็นน้ำ หนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2306 โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 55 : 11:48 น.  โดย : ร้อย ทพ.๔๒๑๒  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

พระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งปวง

ดั้งนั้นถ้าใครลบหลู่ ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ย่อมพบแต่ความพินาศในชีวิต

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2307 โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 55 : 11:51 น.  โดย : ร้อย ทพ.๔๒๑๓  

สมเด็จพระเจ้า รัชกาลที่เก้า แห่งวงศ์จักรี
พระภูมิพลนาม มหาราชภูมี ปกเกล้าธานี แห่งแผ่นดินไทย
สมเด็จพระเจ้า ธ ปกร่มเกล้า นำชาติก้าวไป
ผ่านพ้นปัญหา วิกฤติทุกข์ภัย ราษฎรสุขใจ เทิดทูนบูชา
พระองค์ทรงมี คุณงามความดี เกริกเกียรติก้องฟ้า
ธ คือแสงสว่าง ส่องนำประชา ทุกคนทุกข้า ใต้ร่มฉัตรชัย
ขอพระภูบาล ชนม์ชีพยืนนาน เทิดทูนองค์ไท้
ธ คือบิดา ของชนชาวไทย ร่มโพธิ์ร่มไทร ของปวงประชา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2308 โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 55 : 11:52 น.  โดย : ฉก.ทพ.๔๒๑๔  

เป็นศูนย์รวมดวงใจอันยิ่งใหญ่ ประดุจมิ่งขวัญเมืองเรื่องสยาม
คือกษัตริย์ผู้ทรงธรรมนำเขตคาม ถวายพระนามองค์กษัตริย์นักพัฒนา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2309 โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 55 : 11:53 น.  โดย : ร้อย ทพ.๔๒๑๔  

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ในฐานะข้าราชการมีหน้าที่ทำงานต่างพระเนตรพระกรรณ ให้กับพระเจ้าอยู่หัว เมื่อได้ปฏิบัติหน้าที่จนทำให้ประชาชนพ้นทุกข์ และมีความสุขแล้ว ก็ถือว่าทำให้พระองค์ท่านมีความสุขไปด้วยทุกลมหายใจของพระองค์มีแต่ประชาชน เท่านั้น

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2310 โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 55 : 11:54 น.  โดย : ร้อย ทพ.๔๒๑๕  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

พระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งปวง

ดั้งนั้นถ้าใครลบหลู่ ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ย่อมพบแต่ความพินาศในชีวิต

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2311 โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 55 : 11:54 น.  โดย : ร้อย ทพ.๔๒๑๖  

พระทรงครองในทศพิธราชธรรม พระชี้นำให้มีความรักและสามัคคีปกครองไพร่ฟ้า ด้วยความรัก ด้วยธรรมโดยแท้จริง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2312 โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 55 : 12:13 น.  โดย : เทิดมาตุภูมิ  

พ่อหลวง ทรง เป็นพ่อของคนไทยทุกคน
ผู้ที่เสียสละยิ่งกว่าผู้ใดในโลก
ประเสริฐกว่าราชาองค์ใดในโลกนี้
พ่อหลวงทรงรักและห่วงใยเหล่าพสกนิกร
ไม่ว่าจะจนหรือรวย
พระองค์ไม่ถือพระองค์ แบ่งแยกชนชั้นกั้นระหว่างราชากับประชาชน
เพราะพระองค์ ถือว่า ทุกคน คือลูกของพระองค์
ลูกที่พร้อมจะรับใช้เบื้องใต้ฝ่าธุลีพระบาท
พร้อมที่จะรับใช้แผ่นดินในข้าของพระองค์
ขอองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง มีพระชนมายุยืนนาน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2313 โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 55 : 12:54 น.  โดย : กวค.กพ.ทบ.  

พระทรงครองในทศพิธราชธรรม พระชี้นำให้มีความรักและสามัคคี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2314 โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 55 : 12:55 น.  โดย : กวค.กพ.ทบ.  

เป็นศูนย์รวมดวงใจอันยิ่งใหญ่ ประดุจมิ่งขวัญเมืองเรื่องสยาม
คือกษัตริย์ผู้ทรงธรรมนำเขตคาม ถวายพระนามองค์กษัตริย์นักพัฒนา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2315 โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 55 : 15:31 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2316 โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 55 : 15:38 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2317 โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 55 : 15:41 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมาน สามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2318 โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 55 : 15:41 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2319 โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 55 : 15:43 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2320 โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 55 : 15:43 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2321 โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 55 : 15:44 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2322 โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 55 : 15:45 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2323 โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 55 : 15:46 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2324 โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 55 : 15:47 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ขอพระองค์เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2325 โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 55 : 15:47 น.  โดย : กองสิทธิกำลังพล  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2326 โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 55 : 15:50 น.  โดย : กองสิทธิกำลังพล  

กำลังใจของผองไทยยังรวมอยู่ มอบไปสู่องค์พ่อหลวงแห่งปวงชน
ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2327 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 55 : 09:46 น.  โดย : ปตอ.พัน.2  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2328 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 55 : 10:35 น.  โดย : พัน.รพศ.ศสพ.ร้อย๓  

ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้คนไทยตลอดไป ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2329 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 55 : 11:37 น.  โดย : ข้าราชการ มทบ.42  

พ่อลำบาก ตรากตรำ ทรงงานหนัก
เพื่อประชา หายลำบาก พ่อทนได้
ถึงแม้เหงือ รินไหล ท่วมใจกาย
เพียงปวงไทย ทั่วทุกคน พ้นลำเค็ญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2330 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 55 : 11:47 น.  โดย : กวค.กพ.ทบ.  

พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ฟ้าส่งมาโปรด
เป็นดั่งแสงที่รุ่งโรจน์กลางใจฉัน
มีเมตตากรุณาคุณอนันต์
เหมือนสายใยสายสัมพันธ์มิเสื่อมคลาย
พระองค์คือผู้ให้ให้ลูกได้ทุกสิ่ง
จากใจจริงไม่เคลือบแฝงความสงสัย
ลงมาโปรดจากฟากฟ้าสุราลัย
เป็นดั่งดวงใจของลูกทุกเวลา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2331 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 55 : 11:48 น.  โดย : กวค.กพ.ทบ.  

เป็นศูนย์รวมดวงใจอันยิ่งใหญ่ ประดุจมิ่งขวัญเมืองเรื่องสยาม
คือกษัตริย์ผู้ทรงธรรมนำเขตคาม ถวายพระนามองค์กษัตริย์นักพัฒนา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2332 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 55 : 11:49 น.  โดย : กวค.กพ.ทบ.  

พ่อลำบาก ตรากตรำ ทรงงานหนัก
เพื่อประชา หายลำบาก พ่อทนได้
ถึงแม้เหงือ รินไหล ท่วมใจกาย
เพียงปวงไทย ทั่วทุกคน พ้นลำเค็ญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2333 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 55 : 14:11 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ชาติไทยคงมั่นทั่ว ธานินทร์ เพราะพระพ่อแห่งแผ่นดินคุ้มครองไทย ขอเทิดทูนพระองค์ พระพ่อแห่งแผ่นดิน เอกองค์สยามมินทร์ธิราชเจ้า ความสามัคคี ก่อให้เกิดความมีชัย จงรวมใจเทิดทูนพระราชวงศ์ จงทรงพระเจริญ ศูนย์ใจไทยทั่วหล้า ชาวประชาร่วมน้อมสดุดี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2334 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 55 : 14:18 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2335 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 55 : 14:22 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระ ราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความเป็นน้ำ หนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2336 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 55 : 14:35 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระทรงครองในทศพิธราชธรรม พระชี้นำให้มีความรักและสามัคคีปกครองไพร่ฟ้า ด้วยความรัก ด้วยธรรมโดยแท้จริง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2337 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 55 : 14:39 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ที่มีพ่อหลวงผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ

ทรงปฏิบัติพระราชกรณีย์กิจต่างๆ นานัปการ

เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2338 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 55 : 14:50 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ปกครองไพร่ฟ้า ด้วยความรัก ด้วยธรรมโดยแท้จริง

ราชันผู้ยิ่งใหญ่ ก้องไปทั้งฟ้าดิน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2339 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 55 : 14:51 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

กำลังใจของผองไทยยังรวมอยู่ มอบไปสู่องค์พ่อหลวงแห่งปวงชน

ให้อุปสรรคโรคภัยไปให้พ้น เหล่าปวงชนขอส่งกำลังใจ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2340 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 55 : 14:56 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

พระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งปวง

ดั้งนั้นถ้าใครลบหลู่ ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ย่อมพบแต่ความพินาศในชีวิต

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2341 โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 55 : 09:39 น.  โดย : ฉก.ทพ.๔๒  

พ่อลำบาก ตรากตรำ ทรงงานหนัก
เพื่อประชา หายลำบาก พ่อทนได้
ถึงแม้เหงือ รินไหล ท่วมใจกาย
เพียงปวงไทย ทั่วทุกคน พ้นลำเค็ญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2342 โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 55 : 09:40 น.  โดย : ฝกพ.ฉก.ทพ.๔๒  

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระ ราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความเป็นน้ำ หนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2343 โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 55 : 09:42 น.  โดย : ฝขว.ฉก.ทพ.๔๒  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

พระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งปวง

ดั้งนั้นถ้าใครลบหลู่ ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ย่อมพบแต่ความพินาศในชีวิต

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2344 โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 55 : 09:43 น.  โดย : ฝยก.ฉก.ทพ.๔๒  

เป็นศูนย์รวมดวงใจอันยิ่งใหญ่ ประดุจมิ่งขวัญเมืองเรื่องสยาม
คือกษัตริย์ผู้ทรงธรรมนำเขตคาม ถวายพระนามองค์กษัตริย์นักพัฒนา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2345 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 55 : 12:17 น.  โดย : ฉก.ทพ.๔๒  
นับแต่เวลานั้น....ถึงเวลานี้ พระมหากษัตริย์ของพวกเราทุกคน ทรงประพฤติปฏิบัติพระองค์อยู่ในครรลองแห่งธรรม ไม่เคยผันแปร หรือ ขาดตอนเลย เป็นที่ประจักษ์ชัดในวัตรปฏิบัติ และ พระราชกรณียกิจใหญ่น้อย ตลอดระยะเวลา 60 กว่าปีแล้ว พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงเสียสละ ทรงมีแต่ความห่วงใยประชาชน และ แผ่นดินไทยตลอดทุกลมหายใจเข้าออกของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างให้พสกนิกร ดำรงชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ก่อหนี้สิน ใช้จ่ายพอสมควร ไม่ฟุ้งเฟ้อ พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ช่วยระงับเหตุวิกฤติของบ้านเมืองทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติด้านการเมือง และ เศรษฐกิจ ทำให้เราสามารถรอดพ้นจากสถานการณ์เลวร้ายมาได้ด้วยดี แม้บางครั้งจะต้องใช้ระยะเวลาในการเยียวยาบ้างก็ตาม ด้วยเหตุนี้ ประชาชนคนไทยทั้งประเทศจึงมีความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแนบแน่น และ เทิดทูน องค์พระมหากษัตริย์ไว้เหนืออื่นใด

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2346 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 55 : 12:17 น.  โดย : ฝกพ.ฉก.ทพ.๔๒  

เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ตั้งมั่นในทศพิธราชธรรม ทรงอุทิศชีวิตทั้งชีวิตเพื่อประเทศชาติ และประชาชน“เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนอยู่ในยุโรป ข้าพเจ้าไม่เคยตระหนักว่า ประเทศของข้าพเจ้า คืออะไร และเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าแค่ไหน ไม่ทราบตราบจนกระทั่งข้าพเจ้าได้เรียนรู้ที่จะรักประชาชนของข้าพเจ้า เมื่อได้ติดต่อกับเขาเหล่านั้น ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าสำนึกในความรักอันมีค่ายิ่ง ข้าพเจ้าไม่เป็นโรคคิดถึงบ้านที่จริงจังอะไรนัก แต่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้โดยการทำงานที่นี่ว่าที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้ คือ การที่ได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้า นั่นคือคนไทยทั้งปวง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2347 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 55 : 12:19 น.  โดย : ฝยก.ฉก.ทพ.๔๒  

สถาบันพระมหากษัตริย์ มีคุณานุปการต่อชาติมาตั้งแต่ครั้งอดีตถึงปัจจุบัน พึงระลึกว่าบรรพชนผู้ที่สละชีวิตเลือดเนื้อในการรวบรวมชาติให้เป็นปึกแผ่น จนถึงทุกวันนี้ มีสถาบันกษัตริย์เป็นศูนย์รวมและเป็นผู้นำจิตใจให้บรรพชน ทั้งหลายเหล่านั้น เพราะประชาชนคนไทยมีจิตใจที่สำนึกถึงคุณงามความดี ของสถาบันกษัตริย์มาโดยตลอด จงรัก เคารพ และเทิดทูน สถาบันอันเป็นที่รักของคนไทย ใครหมิ่น หยามเกียรติ และดึงฟ้าลงต่ำ ต้องต่อต้านและขับไล่ ช่วยกันปกป้อง และเทิดทูนไว้ด้วยชีวิตจะหาไม่

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2348 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 55 : 12:22 น.  โดย : ทพ.หญิง ฉก.ทพ.๔๒  ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์ ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ ขอทรงให้สุขสำราญชั่วกาลเทอญ จะยากจนข้นแค้นแสนสาหัส จะพรากพลัดอยู่แห่งใดไกลสุดแสน จะพิการแสนอนาถสุดขาดแคลน จะแร้นแค้นอยู่หนใดในแผ่นดิน น้ำพระทัยของพระองค์ส่งไปถึง เป็นที่พิ่งที่ลูกไทยใฝ่ถวิล ท่านทรงห่วงปวงประชาเรื่องหากิน ทุกสิ่งสิ้นพ่อหลวงทรงห่วงใย ยามนี้ท่านทรงประชวรลูกป่วนปั่น ทุกวี่วันไทยสลดไม่สดใส อยากให้พ่อหายห่วงด้วยเร็วไว ทุกผองไทยใฝ่จงรักและภักดี ขอให้พ่อมีแต่สุขเกษมสันต์ ทุกคืนวันจงไร้ทุกฃ์มีสุขศรี ปวงประชาขอเดชะพระภูมี ด้วยภักดีขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2349 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 55 : 12:22 น.  โดย : อศจ.ฉก.ทพ.๔๒  

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระ ราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความเป็นน้ำ หนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2350 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 55 : 12:23 น.  โดย : นธน.ฉก.ทพ.๔๒  

พ่อลำบาก ตรากตรำ ทรงงานหนัก
เพื่อประชา หายลำบาก พ่อทนได้
ถึงแม้เหงือ รินไหล ท่วมใจกาย
เพียงปวงไทย ทั่วทุกคน พ้นลำเค็ญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2351 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 55 : 12:25 น.  โดย : ฝกง.ฉก.ทพ.๔๒  

สมเด็จพระเจ้า รัชกาลที่เก้า แห่งวงศ์จักรี
พระภูมิพลนาม มหาราชภูมี ปกเกล้าธานี แห่งแผ่นดินไทย
สมเด็จพระเจ้า ธ ปกร่มเกล้า นำชาติก้าวไป
ผ่านพ้นปัญหา วิกฤติทุกข์ภัย ราษฎรสุขใจ เทิดทูนบูชา
พระองค์ทรงมี คุณงามความดี เกริกเกียรติก้องฟ้า
ธ คือแสงสว่าง ส่องนำประชา ทุกคนทุกข้า ใต้ร่มฉัตรชัย
ขอพระภูบาล ชนม์ชีพยืนนาน เทิดทูนองค์ไท้
ธ คือบิดา ของชนชาวไทย ร่มโพธิ์ร่มไทร ของปวงประชา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2352 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 55 : 12:29 น.  โดย : ร้อย ทพ.๔๒๐๗  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

พระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งปวง

ดั้งนั้นถ้าใครลบหลู่ ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ย่อมพบแต่ความพินาศในชีวิต

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2353 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 55 : 12:29 น.  โดย : หมู่ ทพ.หญิง ๔๒  

ไม่มีพระราชาชาติไหน ที่ ทรงดำเนิน ท่อง ไปตาม ภูเขา ลำเนาไพร ตามที่ทุรกันดาร ในมือซ้าย ถือแผนที่ สะพายกล้อง เพื่อเยี่ยมเยียนราษฏร ถามถึงปัญหาสารทุกข์ ทั้งเหนือใต้ ออก ตก

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2354 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 55 : 12:30 น.  โดย : ร้อย ทพ.๔๒๐๗  

เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ตั้งมั่นในทศพิธราชธรรม ทรงอุทิศชีวิตทั้งชีวิตเพื่อประเทศชาติ และประชาชน“เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนอยู่ในยุโรป ข้าพเจ้าไม่เคยตระหนักว่า ประเทศของข้าพเจ้า คืออะไร และเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าแค่ไหน ไม่ทราบตราบจนกระทั่งข้าพเจ้าได้เรียนรู้ที่จะรักประชาชนของข้าพเจ้า เมื่อได้ติดต่อกับเขาเหล่านั้น ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าสำนึกในความรักอันมีค่ายิ่ง ข้าพเจ้าไม่เป็นโรคคิดถึงบ้านที่จริงจังอะไรนัก แต่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้โดยการทำงานที่นี่ว่าที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้ คือ การที่ได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้า นั่นคือคนไทยทั้งปวง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2355 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 55 : 12:31 น.  โดย : ร้อย ทพ.๔๒๐๖  

พ่อลำบาก ตรากตรำ ทรงงานหนัก
เพื่อประชา หายลำบาก พ่อทนได้
ถึงแม้เหงือ รินไหล ท่วมใจกาย
เพียงปวงไทย ทั่วทุกคน พ้นลำเค็ญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2356 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 55 : 12:31 น.  โดย : ฉก.ทพ.๔๒  

โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วยชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2357 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 55 : 12:31 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ ๔๒  

กำลังใจของผองไทยยังรวมอยู่ มอบไปสู่องค์พ่อหลวงแห่งปวงชน

ให้อุปสรรคโรคภัยไปให้พ้น เหล่าปวงชนขอส่งกำลังใจ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2358 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 55 : 12:31 น.  โดย : ฝกพ.ฉก.ทพ.๔๒  

สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษา
ด้อยโอกาส...ขาดสิ่งใด...แม้ภัยมา พระ เมตตา...โครงการหลวงช่วยปวงชน
สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล
น้อมใจภักดิ์ นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2359 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 55 : 12:32 น.  โดย : ฝขว.ฉก.ทพ.๔๒  

" พระบิดาแห่งพลังงานไทย " ทรงดำริ คิดค้น เพื่อทดแทน พลังงาน ที่ขาดแคลน มาแทนที่
สายพระเนตร ยาวไกลล้ำ นับสิบปี บังเกิดมี ไบโอดีเซล แก๊ซโซฮอล์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2360 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 55 : 12:32 น.  โดย : ฝยก.ฉก.ทพ.๔๒  

" กษัตริย์นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม " น้ำพระทัย รดรินหลั่ง ดั่งสายฝน ทรงคิดค้น ป่าสาธิต
ให้ศึกษาน้ำใสด้วย กังหันชัย พัฒนา อนุรักษ์ พรรณนานา ฟื้นป่าคืน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2361 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 55 : 12:33 น.  โดย : ฝกบ.ฉก.ทพ.๔๒  

" กษัตริย์นักพัฒนา " พระราชดำริ แปรรูป ผลการเกษตร สายพระเนตร แปรประโยชน์
เพิ่มมูลค่า เป็นผลิตภัณฑ์ เผยแพร่ พัฒนา เป็นวิชา หาเลี้ยงชีพ ด้วยพอเพียง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2362 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 55 : 12:33 น.  โดย : ฝกร.ฉก.ทพ.๔๒  

พระองค์ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างและแนววิถีนำทางให้ข้าราชการ ผู้บริหารน้อมนำมารับใช้ราชการแผ่นดิน
เพื่อประโยชน์สุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยไปสู่ความสงบสุขมั่นคงร่มเย็นอย่างถาวรแท้จริง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2363 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 55 : 12:33 น.  โดย : นธน.ฉก.ทพ.๔๒  

“ฝนหลวง” เย็นชุ่มฉ่ำหัวใจไทยมิรู้ลืม “แก้มลิง” กักตุนแล้วระบายน้ำตามแรงโน้มถ่วง “กังหันน้ำชัย
พัฒนา” ปั่นน้ำเสียเติมออกซิเจน “เขื่อนดิน” อ่างเก็บน้ำที่ไม่ใช้คอนกรีต “ไบโอดีเซล” จากปาล์มประกอบ อาหารสู่เชื้อเพลิงเครื่องยนต์ “แหลมผักเบี้ย-หนองหาร” โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม “แกล้งดิน” เร่ง กำมะถันทำปฏิกิริยา ไล่หน้าดินเปรี้ยว “หญ้าแฝก” รากฝังลึกอนุรักษ์หน้าดิน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2364 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 55 : 12:34 น.  โดย : อศจ.ฉก.ทพ.๔๒  

“พระทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ ทรงเป็นปราชญ์เป็นบิดาแห่งสยาม
พระเป็นพ่อผู้ให้ไทยทุกนาม ชาวสยามขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ”

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2365 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 55 : 12:34 น.  โดย : ฝกง.ฉก.ทพ.๔๒  

“ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทย
ผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง”

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2366 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 55 : 15:08 น.  โดย : น.ศ.ท. 1553324161 ร.1 พัน.1 รอ.  

พระองค์ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างและแนววิถีนำทางให้ข้าราชการ ผู้บริหารน้อมนำมารับใช้ราชการแผ่นดิน
เพื่อประโยชน์สุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยไปสู่ความสงบสุขมั่นคงร่มเย็นอย่างถาวรแท้จริง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2367 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 55 : 16:48 น.  โดย : นศท 1553324161 ร.1 พัน.1 รอ  

พระองค์ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างและแนววิถีนำทางให้ข้าราชการ ผู้บริหารน้อมนำมารับใช้ราชการแผ่นดิน
เพื่อประโยชน์สุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยไปสู่ความสงบสุขมั่นคงร่มเย็นอย่างถาวรแท้จริง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2368 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 55 : 18:51 น.  โดย : ชรินทร์ เบตง  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน


ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2369 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 55 : 18:53 น.  โดย : แสง เบตง  

พระองค์ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างและแนววิถีนำทางให้ข้าราชการ ผู้บริหารน้อมนำมารับใช้ราชการแผ่นดิน
เพื่อประโยชน์สุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยไปสู่ความสงบสุขมั่นคงร่มเย็นอย่างถาวรแท้จริง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2370 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 55 : 19:00 น.  โดย : ชรินทร์ เบตง  


1.พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
2.ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
3. บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี
4. ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม
5. แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี
6. ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2371 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 55 : 19:02 น.  โดย : ยุทธพิชัย เบตง  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานยุทธศาสตร์“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ในการ
แก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยต้องเข้าใจถึงขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม สภาพความเป็นอยู่ เข้าถึงประชาชน มุ่งหมายที่จะพัฒนา จนนำไปสู่เป้าหมายการอยู่ดีมีสุข ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทรงติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ จึงทำให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่รักและเทิดทูน ของประชาชนในพื้นที่


ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2372 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 55 : 21:51 น.  โดย : นศท.ธีรเดช จรัสวิวัฒนศร 1553331508 ร๑ พัน๑ รอ.  

ของให้พระองค์มีพระชนมายุยืนยาวเเละเป็นมิ่งขวัญของป่วงชนชาวไทยด้วยเถิด

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2373 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 55 : 21:52 น.  โดย : นศท.ธีรเดช จรัสวิวัฒนศร 1553331508 ร๑ พัน๑ รอ.  

กรุณาอย่าได้หมิ่นพ่อหลวง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2374 โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 55 : 08:56 น.  โดย : KK.  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2375 โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 55 : 09:02 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ ทรงเป็นปราชญ์เป็นบิดาแห่งสยาม
พระเป็นพ่อผู้ให้ไทยทุกนาม ชาวสยามขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2376 โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 55 : 09:06 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทย
ผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2377 โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 55 : 09:08 น.  โดย : KK.  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2378 โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 55 : 09:14 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระองค์ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างและแนววิถีนำทางให้ข้าราชการ ผู้บริหารน้อมนำมารับใช้ราชการแผ่นดิน
เพื่อประโยชน์สุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยไปสู่ความสงบสุขมั่นคงร่มเย็นอย่างถาวรแท้จริง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2379 โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 55 : 09:19 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2380 โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 55 : 09:28 น.  โดย : 1005  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2381 โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 55 : 09:29 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.๓๕.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานยุทธศาสตร์“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ในการ
แก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยต้องเข้าใจถึงขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม สภาพความเป็นอยู่ เข้าถึงประชาชน มุ่งหมายที่จะพัฒนา จนนำไปสู่เป้าหมายการอยู่ดีมีสุข ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทรงติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ จึงทำให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่รักและเทิดทูน ของประชาชนในพื้นที่

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2382 โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 55 : 09:31 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕.  

ของให้พระองค์มีพระชนมายุยืนยาวเเละเป็นมิ่งขวัญของป่วงชนชาวไทยด้วยเถิด

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2383 โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 55 : 09:35 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕.  

เทิดพระเกียรติ เกริกก้อง ภูวนัย ภูมิพล ล้นเกล้าไทย เลิศหล้า
เฉลิมชนม์ ๘๐ พรรษา ค่าล้ำ ปวงประชา น้อมฯ ถวายไท้ ทรงพระ เจริญเทอญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2384 โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 55 : 09:37 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕.  

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2385 โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 55 : 09:39 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ประเทศไทยเรานี้มีพ่อหลวง
ชนทุกปวงต่างเคารพน้อมนบไหว้
จะอยู่แดนแผ่นดินหรือถิ่นใด
เราชาวไทยร่วมใจภักดิ์สดุดี
ประเทศไทยเรานี้มีสุขนัก
ได้ประจักษ์แก่ชาวโลกได้เป็นศรี
ขอน้อมใจถวายความภักดี
เทิดไท้สดุดีองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2386 โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 55 : 10:07 น.  โดย : ร.๓๑ พัน. ๓ รอ.  

ประเทศไทยเรานี้มีพ่อหลวง
ชนทุกปวงต่างเคารพน้อมนบไหว้
จะอยู่แดนแผ่นดินหรือถิ่นใด
เราชาวไทยร่วมใจภักดิ์สดุดี
ประเทศไทยเรานี้มีสุขนัก
ได้ประจักษ์แก่ชาวโลกได้เป็นศรี
ขอน้อมใจถวายความภักดี
เทิดไท้สดุดีองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2387 โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 55 : 10:30 น.  โดย : พัน.รพศ.ศสพ.ร้อย๓  

พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2388 โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 55 : 11:02 น.  โดย : ปตอ.พัน.2  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2389 โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 55 : 13:58 น.  โดย : กวค.กพ.ทบ.  

พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดหล้า ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล
ยอมสระทุกสิ่งเพื่อกิจการ ให้ทวยราษฎร์ทุกย่านได้ร่มเย็น

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2390 โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 55 : 14:00 น.  โดย : กวค.กพ.ทบ.  

พวกเราคนไทยมีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2391 โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 55 : 14:01 น.  โดย : กวค.กพ.ทบ.  

พระองค์ทรงเป็น “กษัตริย์นักพัฒนา” ทรงสถิตอยู่ในดวงใจของคนไทยทั้งปวงไปตลอดกาลนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2392 โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 55 : 09:09 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2393 โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 55 : 09:13 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระองค์ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างและแนววิถีนำทางให้ข้าราชการ ผู้บริหารน้อมนำมารับใช้ราชการแผ่นดิน
เพื่อประโยชน์สุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยไปสู่ความสงบสุขมั่นคงร่มเย็นอย่างถาวรแท้จริง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2394 โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 55 : 09:19 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ ทรงเป็นปราชญ์เป็นบิดาแห่งสยาม
พระเป็นพ่อผู้ให้ไทยทุกนาม ชาวสยามขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2395 โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 55 : 09:26 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทย
ผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2396 โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 55 : 09:32 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระองค์ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างและแนววิถีนำทางให้ข้าราชการ ผู้บริหารน้อมนำมารับใช้ราชการแผ่นดิน
เพื่อประโยชน์สุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยไปสู่ความสงบสุขมั่นคงร่มเย็นอย่างถาวรแท้จริง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2397 โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 55 : 09:33 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2398 โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 55 : 09:34 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน
ในหลวงคือพ่อของปวงประชา
ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิศราชธรรม
พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของแผ่นดิน
ทรงติดตามสถานการณ์ภาคใต้อย่างใกล้ชิด
ข้าพเจ้าจะทำความดีให้กับประเทศชาติ
ข้าพเจ้าจะปลูกต้นไม้ถวายในหลวง
ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวง
ในหลวงทรงเป็นผู้คิดค้นในการทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรไทย
พ่อหลวงของประชาคือนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่
ในหลวงมทรงได้นำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในการรักษาหน้าด ินได้ดี
ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย
บารมีพ่อแผ่ไปไกลทุกแห่งหน
ทรงเป็นที่รักใคร่ของประชาชนทั่วประเทศ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2399 โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 55 : 10:21 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระองค์ทรงเป็น “กษัตริย์นักพัฒนา” ทรงสถิตอยู่ในดวงใจของคนไทยทั้งปวงไปตลอดกาลนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 2400 โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 55 : 10:24 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดหล้า ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล
ยอมสระทุกสิ่งเพื่อกิจการ ให้ทวยราษฎร์ทุกย่านได้ร่มเย็น

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  [24]  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :
Code :
*กรุณาใส่ Code ตามรูปด้านบน


 
ท่องเที่ยว