Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
หัวหิน เกาะเสม็ด เกาะช้าง พัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656  657  658  659  660  661  662  663  664  665  666  667  668  669  670  671  672  673  674  675  676  677  678  679  680  681  682  683  684  685  686  687  688  689  690  691  692  693  694  695  696  697  698  699  700  701  702  703  704  705  706  707  708  709  710  711  next  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 52 : 10:54 น.  โดย : พัน.พัฒนา ๑  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1201 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 55 : 09:50 น.  โดย : KK.  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเรา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1202 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 55 : 13:31 น.  โดย : ฉก.ทพ.42  

เราคือทหารของพระราชา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1203 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 55 : 09:15 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

ขอให้ประชาชนทุกคนจงทำความดี นอกจากทำเพื่อตัวเองแล้วก็ทำเพื่อแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอน เพื่อพ่อของแผ่นดินด้วย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1204 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 55 : 09:15 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

ในหลวงท่านทรงเป็นพ่อของประชาชนชาวไทย ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมและมีความเมตตาลูกหลานชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1205 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 55 : 09:16 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ เป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทยทั้งชาติ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1206 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 55 : 10:28 น.  โดย : เทิดมาตุภูมิ  

ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์
ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย
เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ
ขอทรงให้"สุขสำราญ"ชั่วกาลเทอญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1207 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 55 : 14:37 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดี อย่างแท้จริง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1208 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 55 : 14:39 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1209 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 55 : 14:39 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ขอให้คนไทยทุกคนจงสำนึกเสมอว่า ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ เหยียบย่ำลงบนแผ่นดินนี้ที่บรรพบุรุษเคยหวงแหน เราควรทำความดีเพื่อกษัตริย์และแผ่นดิน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1210 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 55 : 14:41 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1211 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 55 : 14:41 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ปวงชนชาวไทย ร่วมใจถวายพระพร ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1212 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 55 : 14:42 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1213 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 55 : 14:43 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ขอให้พระองค์มีพลานามัยแข็งแรงและมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญดวงใจของไทยทั้งชาติตลอดไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1214 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 55 : 14:43 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ขอให้พระองค์จงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญ ของชาวไทยตลอดไปเทอญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1215 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 55 : 14:44 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1216 โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 55 : 06:56 น.  โดย : ฝกม รร สพศ ศสพ  

การปฏิบัติราชการในปัจจุบันนี้มุ่งหมายเอาประสิทธิภาพ
ปริมาณงานและความรวดเร็วเป็นสำคัญ. ผู้ปฏิบัติราชการจึงพากันเอา
วิทยาการก้าวหน้าพร้อมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงต่างๆ มาใช้
กันอย่างกว้างขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหล่านี้ เมื่อนำมาปฏิบัติการ
แล้ว จะต้องได้ผลอย่างสูงทุกครั้งไป คือถ้าใช้ถูก ก็ทำให้ได้ประโยชน์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1217 โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 55 : 06:57 น.  โดย : ฝกม รร สพศ ศสพ  

ถ้าใช้ไม่ถูกก็ทำให้เสียหายได้มากเท่าๆ กัน. การจะนำเอาสิ่ง
เหล่านั้นมาใช้งาน จึงต้องระมัดระวังศึกษาให้ทราบแน่แท้โดยตลอด
ก่อนทั้งโครงงานที่จะทำ ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช้. มิฉะนั้นจะเกิด
ความสิ้นเปลืองและสูญเปล่าได้ง่ายดายที่สุด”
พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1218 โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 55 : 06:59 น.  โดย : ฝกม รร สพศ ศสพ  

ข้าพระพุทธเจ้า จักยอมตาย เพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า
ข้าพระพุทธเจ้า จักจงรักภักดี และถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจนชีวิตหาไม่
ข้าพระพุทธเจ้า จักเชิดชู และรักษาไว้ ซึ่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของทหารรักษาพระองค์
ทั้งจักปฏิบัติตนให้เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทุกประการ"
ไม่ ว่าจะเหน็ดเหนื่อยลำบากกว่านี้สักเพียงใด แต่พอคิดถึงพระพักตร์ของในหลวงในวันนั้น ความเหนื่อยล้าของชีวิตทหารคอราบอย่างผมก็หายเป็นปลิดทิ้ง ผมภูมิใจในช่วงชีวิตหนึ่งที่ผมได้ตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ได้เกิดมารับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท
“ถึงตัวตายวายชีวา จะขอเป็นข้าฝ่าพระบาททุกชาติไป”

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1219 โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 55 : 09:09 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

เราโชคดีมากที่เกิดมาในเมืองไทยที่มีพระองค์เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1220 โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 55 : 09:11 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

รักในหลวง ห่วงสถาบัน จงช่วยกันเทิดทูน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1221 โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 55 : 09:12 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

ชาติไทยพ้นวิกฤติมาได้หลายครา ด้วยพระบารมีล้นเกล้า

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1222 โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 55 : 09:12 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

พระบารมี แผ่ปกคุ้มไพศาล เปรียบสายธาร อมฤตหล่อหล้า ดั่งแสงทอง นำทางชาวประชา เหล่าข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1223 โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 55 : 10:05 น.  โดย : ปตอ.พัน.2  

พระองค์เป็นดวงใจไทยทั่วหล้า พระทรงเป็นบิดาไทยทั้งผอง พระเกียรติยศ พระเกียรติคุณเลิศล้ำเรืองรอง ทั่วโลกแซ่ซ้ององค์พระมหาราชาไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1224 โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 55 : 13:46 น.  โดย : เทิดมาตุภูมิ  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทยทั้งชาติ พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงงานทั่วทุกสารทิศ เพื่อให้ประชาชนของพระมีความสุข ตามปฐมบรมราชโองการ เนื่องในวโรกาสที่พระองค์จะมีพระชนม์พรรษาครบ 7 รอบ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1225 โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 55 : 15:06 น.  โดย : ฉก.ทพ.42  

อยากเห็นในหลวงยิ้ม อยากเห็นในหลวงหายประชวร
อยากเห็นในหลวงเสด็จพระราชดำเนิน
อยากเห็นในหลวงเยี่ยมเยียนประชาชน
อยากเห็นในหลวงมีพระชนมายุยืน
อยากเห็นในหลวงมีความสุข

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1226 โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 55 : 15:08 น.  โดย : หมู่ ทพ.หญิง42  

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1227 โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 55 : 09:22 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1228 โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 55 : 09:23 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1229 โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 55 : 09:29 น.  โดย : แผนกเภสัชกรรม จทบ.สฎ.  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1230 โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 55 : 11:09 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของคนไทยตลอดไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1231 โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 55 : 14:16 น.  โดย : ปตอ.พัน.2  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืนมั่นคงสถาพรสืบไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1232 โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 55 : 18:20 น.  โดย : ส.อ.ธนพร  

ให้พอเพียงนี้หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือยไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ แม้บางอย่างจะดูฟุ่มเฟือย แต่ถ้าทำให้มีความสุข ถ้าทำได้ก็สมควรทำ สมควรที่จะปฏิบัติอันนี้ก็ความหมายของเศรษฐกิจหรือระบบพอเพียง ที่พ่อหลวงของประชาชนคนไทยทุกคนให้ไว้

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1233 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 55 : 08:53 น.  โดย : แผนกเภสัชกรรม จทบ.สฎ  

ขอให้พระองค์ทรง พระเจริญยิ่งยืน นาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1234 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 55 : 09:16 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

พระองค์ทรงขจัดปัดเป่าภัยพิบัติต่างๆด้วยพระบรมเดชานุภาพ อาณาประชาราษฎร์จึงสามารถดำรงชีวิตประกอบสัมมาอาชีวะ นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติตลอดมา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1235 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 55 : 09:17 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

จะตั้งมั่นทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1236 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 55 : 09:18 น.  โดย : พัน.รพศ.ศสพ.  

พระองค์ทรงแผ่พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้พสกนิกรและผู้เข้าพึ่งพระบรมโพธิ์สมภารมีความร่มเย็นเป็นสุข
เราคนไทยร่วมทำบุญตักบาตรถวายแด่ในหลวง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ พัน.รพศ.ศสพ.

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1237 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 55 : 09:54 น.  โดย : ร.๑๕๑ พัน.๓  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมอภิบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1238 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 55 : 10:02 น.  โดย : ร.๑๕๑ พัน.๓  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1239 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 55 : 13:49 น.  โดย : ปตอ.พัน.2  

เราอยากเป็นไทยด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1240 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 55 : 05:54 น.  โดย : พัน.รพศ.ศสพ.  

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1241 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 55 : 08:49 น.  โดย : แผนกเภสัชกรรม จทบ.สฎ.  

ขอให้พ่อหลวงจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1242 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 55 : 09:28 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบัน ¬ที่ช่วยให้เราไ ด้มีแผ่นดินอยู่ ¬จนถึงทุกวันนี้

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1243 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 55 : 09:52 น.  โดย : ปตอ.พัน.2  

รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1244 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 55 : 10:29 น.  โดย : ส.อ.ธนพร  

ศรีสง่าของแผ่นดินถิ่นธรรมะ ที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงส่องธรรมนำหน้าวันฟ้ามัว ไทยถ้วนทั่วอบอุ่นจิตมีทิศธรรม
ทรงเลิศล้นตลอดพระชนมพรรษา เหนือฟ้ายังมีฟ้า สง่าล้ำ
ลึกยิ่งกว่ามหาสมุทร สุดสรรคำ เย็นกว่าน้ำ กว้างกว่าผืนพิภพใด
เป็นกษัตริย์ยอดกษัตริย์ ปัดเป่าทุกข์ เพียงเพื่อสุขมหาชน ภาระใหญ่
ขอเทิดทูนพระบารมีตลอดไป น้อมดวงใจถวายพระองค์ ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1245 โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 55 : 08:36 น.  โดย : แผนกเภสัชกรรม จทบ.สฎ.  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1246 โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 55 : 08:57 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1247 โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 55 : 08:58 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

ในหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นนักปราชญ์,นักพัฒนา,นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1248 โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 55 : 09:02 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1249 โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 55 : 09:03 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

ในหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นนักปราชญ์,นักพัฒนา,นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1250 โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 55 : 09:04 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ตั้งมั่นในทศพิธราชธรรม ทรงอุทิศชีวิตทั้งชีวิตเพื่อประเทศชาติ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in E:\vhosts\thai-tour.com\httpdocs\wb\view_topic.php on line 302