Thai Tour
หัวหิน เกาะเสม็ด เกาะช้าง พัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  next  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 52 : 10:54 น.  โดย : พัน.พัฒนา ๑  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1201 โพสเมื่อ : 29 ก.พ. 55 : 08:57 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

ทุกพระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเหนือสิ่งอื่นใด

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1202 โพสเมื่อ : 29 ก.พ. 55 : 08:58 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

ทุกข์ของราษฎร คือ ทุกข์ของพระองค์ท่าน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1203 โพสเมื่อ : 29 ก.พ. 55 : 08:58 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1204 โพสเมื่อ : 1 มี.ค. 55 : 08:46 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

หยาดเหงื่อพ่อ รินหลั่ง ดั่งสายฝน แม้เหนื่อยหนัก ต้องทน เพื่อลูกหลาน
ให้ทวยราษฎร์ ประชา ได้ชื่นบาน ท่านทรงงาน เสียหยาดเหงื่อ ก็เพื่อเรา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1205 โพสเมื่อ : 1 มี.ค. 55 : 08:47 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

สองพระเนตรแลไกลทุกชนชั้นหนึ่งพระทัยเปรียบล้นพระกรุณา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1206 โพสเมื่อ : 1 มี.ค. 55 : 08:48 น.  โดย : แผนกเภสัชกรรม จทบ.สฎ.  

พระองค์ทรงเป็นพ่อแห่งแผ่นดินสยาม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

แผนกเภสัชกรรม จทบ.สฎ.

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1207 โพสเมื่อ : 1 มี.ค. 55 : 08:49 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1208 โพสเมื่อ : 1 มี.ค. 55 : 10:12 น.  โดย : ร้อย.ม.(ลว.)๑ พล.๑ รอ.  

ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1209 โพสเมื่อ : 1 มี.ค. 55 : 10:33 น.  โดย : พัน.รพศ.ศสพ.  

พระปกครอง ผองไทย ใจพันผูก
เหมือนพ่อลูก ชาวประชา หน้าตาใส
ทศพิธ ราชธรรม อันอำไพ
มีอยู่ใน พระองค์ถ้วน ล้วนสมบูรณ์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1210 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 55 : 09:04 น.  โดย : แผนกเภสัชกรรม จทบ.สฎ.  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ชาวไทยตลอดไป


แผนกเภสัชกรรม จทบ.สฎ.

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1211 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 55 : 09:13 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1212 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 55 : 09:16 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1213 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 55 : 09:17 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1214 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 55 : 09:30 น.  โดย : ข้าราชการ มทบ.42  

การรักษาพระมหากษัตริย์ เป็นหน้าที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยทุกคน เพราะประเทศไทย และคนไทยดำรงอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาถึงทุกวันนี้ ก็ด้วยพระบารมีของ พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ที่คนไทยต้องดูแลรักษา และเทิดทูนสถานบัน และองค์พระมหากษัตริย์ไว้ด้วยชีวิต อีกทั้งต้องป้องกันภัยพาลอันเกิดจากวาจาหรือความคิดที่ไม่สุจริตทั้งปวง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1215 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 55 : 09:46 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1216 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 55 : 10:29 น.  โดย : ส.อ.ธนพร  

ทศพิธสถิตทั่ว ปวงชน
เคียงบาทพระยุคล ฉ่ำถ้วน
พระสถิตในไทยชน ยืนยิ่ง ยงแล
ราชกิจทุกที่ล้วน เสริมสร้างพลังชน
พระบรมนาฏไท้ ปฐพินทร์
ภูมีภูบดินทร เกริกฟ้า
ดำหริผลิชีวิน ทวยราฏ
ทรงเป็นขวัญประชา คู่ถิ่นแผ่นดินทอง
ขอวันทา ฝ่าธุลี องค์ศรีศักดิ์
พร้อมใจภักดิ์ รักมายมาย ถวายศรี
สองมือนบ จบวันทา ข้าฯภักดี
ขอจงมี ชนม์ชีวี ยิ่งยืนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1217 โพสเมื่อ : 5 มี.ค. 55 : 08:12 น.  โดย : ร้อย.ม.(ลว.)๑ พล.๑ รอ.  

-.กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกชั้นฟ้า อภิบาลปกปักรักษาคุ้มครององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตราบนานเท่านาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
-.หลายโครงการที่พ่อท่านทรงกรุณา หลายปัญหาที่พ่อคอยเป็นห่วง จะเฝ้าคอยดูปวงประชาตลอดไป
-.ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ตลอดกาลนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
-.สถาบันของปวงชนชาวไทย คือสถาบันพระมหากษัตริย์ เราจงภูมิใจที่เรามี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข เราจะเชิดชูและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
-.ด้วยน้อมเกล้าเรารวมใจไทยทั้งผอง เราร่วมพ้องสามัคคีสมานฉันท์
เราทำดีถวายสัตย์ปฏิญาณ เราทำการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1218 โพสเมื่อ : 5 มี.ค. 55 : 08:47 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ขอให้พระองค์จงมีความสุขทั้งกายและใจ อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1219 โพสเมื่อ : 5 มี.ค. 55 : 08:49 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

เราคนไทยจงร่วมใจสามัคคีเพื่อในหลวงของเราพ่อของแผ่นดิน ประเทศไทยของเราจะ
ได้มีความร่มเย็น

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1220 โพสเมื่อ : 5 มี.ค. 55 : 08:51 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

เราคนไทยทุกคนจงร่วมใจสามัคคีเพื่อในหลวงของเรา พ่อของแผ่นดินไทย ประเทศไทยจะ
ได้มีความร่มเย็นเป็นสุขตราบนานเท่านาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1221 โพสเมื่อ : 5 มี.ค. 55 : 08:52 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ในหลวงพ่อของแผ่นดินทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายในการทำให้แผ่นดินไทยร่มเย็นเป็นสุข

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1222 โพสเมื่อ : 5 มี.ค. 55 : 08:55 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ เป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทยทั้งชาติ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1223 โพสเมื่อ : 5 มี.ค. 55 : 08:56 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

บุญของปวงประชาที่เกิดมาเป็นคนไทย ภายใต้ร่มพระบารมี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1224 โพสเมื่อ : 5 มี.ค. 55 : 09:03 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1225 โพสเมื่อ : 5 มี.ค. 55 : 09:15 น.  โดย : แผนกเภสัชกรรม  จทบ.สฎ.  

พระองค์ทรงเป็นพ่อแห่งแผ่นดินสยาม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

แผนกเภสัชกรรม  จทบ.สฎ.

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1226 โพสเมื่อ : 5 มี.ค. 55 : 09:34 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1227 โพสเมื่อ : 5 มี.ค. 55 : 09:34 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

ทำดี คิดดี สามัคคี เพื่อพ่อหลวงของเรา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1228 โพสเมื่อ : 5 มี.ค. 55 : 11:11 น.  โดย : sripatkk  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อายุขวัญยิ่งยืนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1229 โพสเมื่อ : 5 มี.ค. 55 : 13:20 น.  โดย : ฉก.ทพ๔๒  

คิดดี ทำดี เพื่อพ่อของเรา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1230 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 55 : 07:32 น.  โดย : แผนกเภสัชกรรม จทบ.สฎ.  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

แผนกเภสัชกรรม จทบ.สฎ.

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1231 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 55 : 08:23 น.  โดย : ร้อย ปสส.ที่ ๒ ส.พัน.๓๕  

-. พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง
-. ทรงเป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎรของชาติไทย
-. พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ของปวงประชาชาติไทย
-. ไม่มีแผ่ดินไหนที่อบอุ่นเท่าประเทศไทยอีกแล้วในโลกนี้
-. จะมีสักกี่ครั้งที่เราจะมีโอกาส สร้างความดี ถวายงานให้ “ในหลวง” ได้โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ และเผยแพร่พระราชกรณีย์กิจเพื่อ “ในหลวง” ของพวกเรา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1232 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 55 : 08:42 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1233 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 55 : 09:37 น.  โดย : พัน.รพศ.ศสพ.  

เป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ
พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง
หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง
ธ ทรงครอง ราชย์รวม หกสิบปี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1234 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 55 : 12:48 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1235 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 55 : 12:49 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1236 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 55 : 12:49 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1237 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 55 : 12:50 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1238 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 55 : 12:52 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1239 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 55 : 12:53 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของในหลวง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1240 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 55 : 12:54 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1241 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 55 : 12:55 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1242 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 55 : 13:55 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1243 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 55 : 13:55 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1244 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 55 : 13:56 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1245 โพสเมื่อ : 8 มี.ค. 55 : 08:58 น.  โดย : ร้อย.ม.(ลว.)๑ พล.๑ รอ.  

-.สถาบันของปวงชนชาวไทย คือสถาบันพระมหากษัตริย์ เราจงภูมิใจที่เรามี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข เราจะเชิดชูและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
-.พระองค์ทรงเป็นดั่งฝนหล่นจากฟ้าทำให้คนไทยร่มเย็น
เป็นสุขตลอดจนทุกวันนี้ ่ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1246 โพสเมื่อ : 8 มี.ค. 55 : 09:08 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

สำนึกในพระมหากรุณธิคุณแห่งมหาชนชาวสยาม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1247 โพสเมื่อ : 8 มี.ค. 55 : 09:09 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

ขอเชิญพี่น้องชาวไทย มาร่วมกันทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่ออยู่หัวของเรา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1248 โพสเมื่อ : 8 มี.ค. 55 : 09:11 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

พระสถิตในใจไทยทั้งชาติ พระภัทรมหาราชแห่งสยาม ทรงเป็นพลังแผ่นดินสมพระนาม ทุกเขตคามขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1249 โพสเมื่อ : 8 มี.ค. 55 : 09:11 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1250 โพสเมื่อ : 8 มี.ค. 55 : 12:20 น.  โดย : รพ.ค่ายเสนาณรงค์  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1251 โพสเมื่อ : 8 มี.ค. 55 : 12:25 น.  โดย : รพ.ค่ายเสนาณรงค์  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1252 โพสเมื่อ : 8 มี.ค. 55 : 12:26 น.  โดย : รพ.ค่ายเสนาณรงค์  

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1253 โพสเมื่อ : 8 มี.ค. 55 : 12:26 น.  โดย : รพ.ค่ายเสนาณรงค์  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1254 โพสเมื่อ : 8 มี.ค. 55 : 12:27 น.  โดย : รพ.ค่ายเสนาณรงค์  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1255 โพสเมื่อ : 8 มี.ค. 55 : 12:27 น.  โดย : รพ.ค่ายเสนาณรงค์  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1256 โพสเมื่อ : 8 มี.ค. 55 : 12:28 น.  โดย : รพ.ค่ายเสนาณรงค์  

ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1257 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 55 : 08:39 น.  โดย : พัน.รพศ.ศสพ.  

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1258 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 55 : 09:10 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1259 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 55 : 09:11 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

พระองค์คือผู้ทรงไว้ด้วยทศพิศราชธรรม

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1260 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 55 : 09:11 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

พระองค์คือผู้ทรงไว้ด้วยทศพิศราชธรรม

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1261 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 55 : 09:12 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

ชาติไทยร่มเย็นอยู่ได้ ก็เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1262 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 55 : 09:12 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

พระบารมีแผ่ปกคุมไพศาล เปรียบสายธารอมฤตหล่อหล้า ดั่งแสงทองนำทางชาวประชา เหล่าข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1263 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 55 : 09:37 น.  โดย : ช.พัน.๖ ร้อย.๔  

ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1264 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 55 : 09:46 น.  โดย : ช.พัน.๖ ร้อย.๔  

พระบารมีมากล้นเหลือคณา ปกเกศเกล้าชาวประชาสุขสันต์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญนิจนิรันดร์เป็นมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ไทยทั้งมวล

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1265 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 55 : 09:48 น.  โดย : ช.พัน.๖ ร้อย.๔  

พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ทรงปกเกล้าเหล่าพสกนิกร โดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทุกท้องถิ่น เป็นท้องที่ห่างไกลทุรกันดารเพียงใด ก็มิได้ทรงย่อท้อ เสด็จไปเยี่ยมเยียนขจัดปัดเป่าความทุกข์ ความยากไร้แก่ทวยราษฎร์ โดยมิทรงรังเกียรติ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1266 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 55 : 09:49 น.  โดย : ช.พัน.๖ ร้อย.๔  

ขอให้พระองค์มีพลานามัยที่แข็งแรง
ขอให้ความรู้ ความสามารถยังอยู่กับในหลวงตลอดไป
ขอให้ความดีงามของในหลวงแพร่กระจายไปทั่วทุกสารทิศ
ขอให้พระองค์ทางพระเจริญยิ่งยืนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1267 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 55 : 09:50 น.  โดย : ช.พัน.๖ ร้อย.๔  

จะมีสักกี่ครั้ง ที่เราจะมีโอกาส สร้างความดี ถวายงานให้ "ในหลวง"
ได้โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ และเผยแพร่พระราชกรณียะกิจ
เพื่อ “ในหลวง” ของพวกเรา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1268 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 55 : 09:51 น.  โดย : ช.พัน.๖ ร้อย.๔  

พระเอยพระโอบเอื้อ อารี
พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง
พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา
พระห่วงปวงชนซึ้ง สุดพ้นรำพัน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1269 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 55 : 09:51 น.  โดย : ร้อย.ม.(ลว.)๑ พล.๑ รอ.  

.ในหลวงของปวงชนชาวไทยทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระชวรเร็วๆวันเพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1270 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 55 : 09:52 น.  โดย : ช.พัน.๖ ร้อย.๔  

ธ ทรงเป็นพ่อหลวง ของปวงไทย พระบารมี เกริกไกร แผ่ไพศาล
ทุกหย่อมหญ้า ทุกแดนดิน ถิ่นกันดาร ซึ้งในพระ ปรีชาชาญ ทุกวานวัน
๖๐ ปี เวียนบรรจบ สบสมัย ผองชาวไทย ปรีดิ์เปรม เกษมสันต์
น้อมถวาย พระพรชัย องค์ราชันย์ พระมิ่งขวัญ ขอจง “ ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1271 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 55 : 09:53 น.  โดย : ช.พัน.๖ ร้อย.๔  

เพ็ญพระยศ เพียงเพ็ญ ร่มเย็นหล้า บุญโอบฟ้า ป้องดิน คุ้มถิ่นฐาน
พระภูมิพล ทรงฉัตร ชัชวาล ทุกหย่อมย่าน ร่มด้วยธรรม แห่งภูธร
ครบ ๖๐ ปีทอง ทรงครองราชย์ ไทยทั้งชาติ เกษมสุข สโมสร
ขอพระองค์ ทรงเจริญพระขวัญ นิรันดร สถาพร สถิตพงศ์ วงศ์จักรี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1272 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 55 : 14:38 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

พสกนิกรชาวไทยจงร่วมใจถวายความจงรักภักดีต่อในหลวงด้วยการทำความดีในทุกๆวัน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1273 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 55 : 14:39 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1274 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 55 : 14:40 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1275 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 55 : 14:41 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล บันดาลดลเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ น้อมถวายพระพร พระทรงชัย ขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1276 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 55 : 14:42 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1277 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 55 : 14:42 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1278 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 55 : 14:43 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

เราควรเทิดไท้องค์ราชัน ด้วยการทำดี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1279 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 55 : 14:44 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ...ยิ่งยืนนาน ขอให้ ทุกท่าน ทำความดีถวาย พ่อของแผ่นดินไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1280 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 55 : 14:45 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1281 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 55 : 08:39 น.  โดย : แผนกเภสัชกรรม จทบ.สฎ.  

ขอให้พระองค์ทรง พระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1282 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 55 : 08:54 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

พระองค์ทรงมีบุญคุณอย่างยิ่งใหญ่ ต่อแผ่นดินไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1283 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 55 : 08:55 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

พระทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจไทยทั้งชาติ ทรงเป็นปราชญ์เป็นบิดาแห่งสยาม พระเป็นพ่อผู้ให้ไทยทุกนาม ชาวสยามขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1284 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 55 : 08:55 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

ไม่มีสิ่งอื่นใดในโลกจะเทียบเท่ากับน้ำพระราชหฤทัยของพ่อหลวงของเรา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1285 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 55 : 08:56 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1286 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 55 : 09:07 น.  โดย : พัน.รพศ.ศสพ.  

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1287 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 55 : 09:50 น.  โดย : KK.  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเรา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1288 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 55 : 13:31 น.  โดย : ฉก.ทพ.42  

เราคือทหารของพระราชา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1289 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 55 : 09:15 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

ขอให้ประชาชนทุกคนจงทำความดี นอกจากทำเพื่อตัวเองแล้วก็ทำเพื่อแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอน เพื่อพ่อของแผ่นดินด้วย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1290 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 55 : 09:15 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

ในหลวงท่านทรงเป็นพ่อของประชาชนชาวไทย ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมและมีความเมตตาลูกหลานชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1291 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 55 : 09:16 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ เป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทยทั้งชาติ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1292 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 55 : 10:28 น.  โดย : เทิดมาตุภูมิ  

ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์
ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย
เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ
ขอทรงให้"สุขสำราญ"ชั่วกาลเทอญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1293 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 55 : 14:37 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดี อย่างแท้จริง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1294 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 55 : 14:39 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1295 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 55 : 14:39 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ขอให้คนไทยทุกคนจงสำนึกเสมอว่า ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ เหยียบย่ำลงบนแผ่นดินนี้ที่บรรพบุรุษเคยหวงแหน เราควรทำความดีเพื่อกษัตริย์และแผ่นดิน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1296 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 55 : 14:41 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1297 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 55 : 14:41 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ปวงชนชาวไทย ร่วมใจถวายพระพร ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1298 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 55 : 14:42 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1299 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 55 : 14:43 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ขอให้พระองค์มีพลานามัยแข็งแรงและมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญดวงใจของไทยทั้งชาติตลอดไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 1300 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 55 : 14:43 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ขอให้พระองค์จงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญ ของชาวไทยตลอดไปเทอญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :
Code :
*กรุณาใส่ Code ตามรูปด้านบน


 
ท่องเที่ยว